Предимства

•    Постоянна информация за продуктовата гама и новини   
•    Презентационни материали и мостри на продукти   
•    Информация за промоции на Caparol   
•    Свободен и приоритетен достъп до програмите за теоретично и практическо обучение Caparol
•    Редовно теглене на специални награди   
•    Препоръки като  специалисти в прилагането на различни видове продукти CAPAROL, www.caparol.bg уебсайт и в магазините, които продават продукти Caparol.

Предимства