История - България

История - България

2006

В София се създава търговско дружество ДАУ Бента България, представляващо търговските марки Caparol и Alpina на българският пазар.

2012

ДАУ Бента България става член на Български съвет за устойчиво развитие, който е официален член на Световния съвет за устойчиво строителство.

2013

Юни - Откриване на шоуруум Caparol България в София - кв. Младост 2, бул. "Анрей Ляпчев", бл. 261А. Той прилага изцяло концепцията за Caparol Център, като място за консултации и обучение.

2013

Септември - откриване на нов шоуруум Caparol в Стара Загора по концепцията на Caparol Център като място за консултации и обучение на клиентите от Южна България

2013

2013 - Създаване на Caparol Club - професионалната общност в България. По този начин ние можем да предадем знанията и опита на групата Caparol Германия в строителният бранш, чиято история започва през 1895.