Събития

Среща с партньорите на Капарол

 

Май 2012

Партньорите и дистрибуторите на ДАУ БЕНТА бяха поканени на поредица от срещи и интерактивни презентации за дейността на Капарол:

 

Групата ДАУ – История и присъствие на пазара.

Концепцията ЦЕНТЪР КАПАРОЛ и КЛУБ КАПАРОЛ 

Оптимални решения и новости в офертата на продукти и

Специален гост:

Мариус Геня – Предприемачество. Рискове и възможности

 

Капарол - Новости на панаира Paint Finishing and Fassade 2013

Събития

Капарол представи на панаира Paint Finishing and Fassade 2013 от Кьолн най-новите продукти за защита на фасадите, както и последно поколение декоративни техники.