Цветни бои, пигменти

Цветни бои , пигменти

Тониращи пасти, дисперсионни

CaparolColor
Най успешната европейска система от тониращи пасти, за оцветяване на бои за интериор и екстериор.
AVA - AmphiColor Vollton- und Abtönfarben
Система от тониращи пасти, подходящи за нюансиране на вододисперсионни бои и мазилки, на базата на изкуствени и силиконови смоли, бои на латексова основа. Могат да се използват и като пълнотонни бои за постигане на устойчиви цветове за интериорни и екстериорни повърхности.

Начало на страницата

Тониращи пасти, силиконови

Amphisilan-Voll- und Abtönfarbe
Система от тониращи пасти, подходящи за нюансиране на бои и мазилки, на базата на силиконови смоли и силикати. Могат да се използват и като пълнотонни бои за постигане на наситени, устойчиви цветове за интериорни и екстериорни повърхности.

Начало на страницата