CapaSilan

CapaSilan

CapaSilan

Интериорна боя на базата на силиконови смоли. Най-доброто решение за повърхности (стени и тавани) с неблагоприятно осветление.

 

      

Сфера на приложение

 

CapaSilan е матова, интериорна боя с минимизирано съдържание на летливи органични съединения, без активни разтворители, устойчива на триене с добра запълваща способност.
CapaSilan е представител на ново поколение интериорни бои, тъй като продуктът осигурява по-дълго отворено време за работа, с което позволява по-добро разнасяне и структуриране на покритието, с цел избягване на следи от валяк по обработваната повърхност, дори и върху стени с плъзгаща се светлина. Подходяща за реновиране и на акустични панели и мазилки.

Характеристики

  • Минимизирано съдържание на летливи органични съединения, без разтворители
  • Не съдържа вредни вещества
  • Дълго отворено време за работа – позволява да се нанася върху големи повърхности, без опасност от появата на райета
  • Много добра способност на дифузия на водни пари
  • Коефициент на въздушно съпротивление sd < 0.1 m
  • Позволява корекции
  • Лесно се нанася

 

Описание на продукта

Специална комбинация от емулсия на силиконови смоли с добавка от дисперсия на изкуствена смола.

Опаковки

Стандартна: 12,5 L
CapaSilan Airfix: Готова за употреба с висока ефективност при полагане с валяк и машина за безвъздушно нанасяне на боя - 25 L
ColorExpress: 12.5 L

Цвят

Бял
CapaSilan може да се тонира ръчно, чрез добавяне на макс. 5% пигментиращи пасти от серията CaparolColor или AVA-Amphibolin. При ръчно тониране препоръчваме, за да се избегне възможност от разнотоние, цялото количество материал необходимо за конкретния обект да се оцвети еднократно. При избор на индивидуален цвят в количества над 100 литра, продуктът може да се произведе по поръчка. CapaSilan може да се тонира и чрез компютърна система ColorExpress във всички пастелни цветове от цветовите колекции на Caparol (цветове с яркост до 70). Преди употреба проверете оцветения продукт, за да избегнете несъответствия с цвета, препоръчително е цялото количество, необходимо за конкретния обект да се поръча от една производствена партида.

Степен на гланц

Пълен мат в съотв. с изискванията на EN 13 300.

Съхранение

На хладно, без опасност от замръзване, без пряка слънчева светлина.

Технически характеристики

Характеристики според изискванията на EN 13 300: Тонирането на продукта може да даде леки отклонения.
Устойчивост на мокро триене: Клас 2, съотв. на  DIN 53778
Покривна способност: Клас 1, при разход  около  7 m²/l o или  140 ml/m²
Едрина на частиците: Фина (< 100 µm)
Плътност: Около 1.45 g/cm²