Миещи се екстериорни бои

Миещи се екстериорни бои

Силиконови бои

ThermoSan
Нова комбинация свързващи вещества на базата на силиконови смоли с интегрирани кварцови наночастици, за получаване на чисти фасади.TermoSan е защитен от водорасли и гъби. Последователна разработка на концепцията Caparol-Clean.
AmphiSilan
Фасадна боя на базата на силиконова смола, матова, капилярно-хидрофобна. Нова комбинация свързващи вещества – силиконови смоли образуващи нано-кварцова решетка за по-чисти фасади. Качество на фасадите одобрено от TÜV. Резултат от разработка на концепцията Caparol-Clean.
AmphiSilan Compact
Междинен и краен слой на базата на силиконова смола, със запълваща способност.
CarboSil Fassadenfarbe
Боя за фасади на базата на силиконова смола, подсилена с карбонови нишки, матова, капилярно-фидрофобна. Иновативна комбинация от свързващи вещества – силиконова смола с интегрирана нано-кварцова структура, за чисти фасади. Резултат от разработката на новатa концепция Caparol Clean.

Начало на страницата

Дисперсионни бои

Amphibolin E.L.F.
С намалени вредни емисии, без разтворител, универсална боя от последно поколение. За вътрешно и външно боядисване.
Muresko-plus
Универсално приложима, силиконова фасадна боя базирана на SilaCryl. Силно дифузна и водоразтворима.
Caparol Super Fassadenfarbe
Дисперсионна боя за фасади, ярко бяла, с висока покривност, матова, устойчива на неблагоприятни атмосферни условия.
Caparol Fassaden Weiss
Икономична дисперсионна, бяла, матова боя, устойчива на неблагоприятни условия

Начало на страницата

Силикатни бои

Sylitol-Fassadenfarbe
За боядисани слоеве, устойчиви на неблагоприятни условия, на базата на силикати, съгласно DIN 18 363, параграф 2.4.1
Sylitol-Finish
За екстериорни бои, устойчиви на неблагоприятни атмосферни условия, с изравняваща способност, на базата на силикати
Sylitol-Compact
Грунд и краен слой със запълва]a способност на базата на силикати, за вътрешно и външно приложение, съгласно DIN 18363, параграф 2.4.1
Sylitol-Minera
Кварцов грунд и краен слой на силикатна основа за вътрешно и външно приложение - съгласно DIN 18363, параграф 2.4.1.

Начало на страницата

Напукани основи/Еластични системи за реновиране

PermaSilan
Еластична боя за фасади на базата на силиконова смола, за напукани повърхности на мазилки – позволява дифузия
FibroSil
Система за покритие на пукнатини в мазилки – изглаждане на структурата. Грунд подсилен с фибри за пукнатини, с вътрешно и външно приложение – позволява дифузията. Подходящ за покрития с емулсиoнни бои на базата на дисперсия и силиконова смола.

Начало на страницата

Полимерни бои

Duparol-W
Mатова боя за фасади, на базата на разтворител. Специална боя за бетон и фиброцимент. Предназначена за критични основи.

Начало на страницата

Бои с фунгицидно действие

Amphibolin-W
Специална матова боя за фасади, със защитен ефект срещу водорасли и гъби
Caparol Fungizid
Концентриран разтвор с фунгицидно и алгицидно действие. Добавка към фасадни бои на базата на дисперсия или на базата на силиконови смоли.

Начало на страницата