Системи за защита на бетон

Системи за защита на бетон

Система за защита серия 500 за жилищни,обществени и промишлени сгради

Disbocret ® 502 - Protec plus
Антикорозионна защита и адхезионен мост за бетонни повърхности, подобрена с пластични материали, със съдържание на цимент. Разрешена съгласно ZTV-ING, TL/TP BE-PCC
Disbocret ® 504 Feinmörtel
Материал за репрофилиране на бетон. Отлична обработваемост – и при мокро или сухо пръскане. За дебелина на слоя от 5-40 мм. Максимална гранулация: 2 мм. Разрешен съгласно RiLi-SIB, клас хоросани M1.
Disbocret ® 507 MultiTec-Mӧrtel
Мултифункционален материал за поправка, бързовтвърдяващ се, с активна антикорозионна защита, за репрофилиране на бетон в една операция. Не е необходима антикорозионна защита или адхезионен мост. За дебелина на слоя от 5-40 мм. Максимална гранулация: 2 мм. Разрешен съгласно RiLi SIB, клас хоросани M1.
Disbocret ® 544 PCC I-Grobmӧrtel
Материал за поправка, подобрен със синтетични материали, със свързващо вещество цимент. За репрофилиране на хоризонтални или наклонени бетонни повърхности, с натоварване от трафик и динамично натоварване. За дебелина на слоя 30-100 мм. Максимална гранулация: 8 мм. Разрешен съгласно ZTV-ING, TL/TP BE-PCC, случаи на ползване PCC I.
Disbocret ® 545 PCC II-Feinmӧrtel
Материал за поправка, подобрен със синтетични материали, фибри, със свързващо вещество цимент. За репрофилиране на хоризонтални или вертикални бетонни повърхности, със или без натоварване от трафик, с динамично натоварване. За дебелина на слоя 5-40 мм. Максимална гранулация: 2 мм. Разрешен съгласно ZTV-ING, TL/TP BE-PCC, случаи на ползване PCC I и II.

Начало на страницата

Система за защита серия 500 за ремонт на мостове

Disbocret ® 544 PCC I-Grobmӧrtel
Материал за поправка, подобрен със синтетични материали, със свързващо вещество цимент. За репрофилиране на хоризонтални или наклонени бетонни повърхности, с натоварване от трафик и динамично натоварване. За дебелина на слоя 30-100 мм. Максимална гранулация: 8 мм. Разрешен съгласно ZTV-ING, TL/TP BE-PCC, случаи на ползване PCC I.
Disbocret ® 545 PCC II-Feinmӧrtel
Материал за поправка, подобрен със синтетични материали, фибри, със свързващо вещество цимент. За репрофилиране на хоризонтални или вертикални бетонни повърхности, със или без натоварване от трафик, с динамично натоварване. За дебелина на слоя 5-40 мм. Максимална гранулация: 2 мм. Разрешен съгласно ZTV-ING, TL/TP BE-PCC, случаи на ползване PCC I и II.
Disbocret ® 502 - Protec plus
Антикорозионна защита и адхезионен мост за бетонни повърхности, подобрена с пластични материали, със съдържание на цимент. Разрешена съгласно ZTV-ING, TL/TP BE-PCC
Disbocret ® 548 SPCC-Mӧrtel
Материал за поправка, подобрен със синтетични материали, със свързващо вещество цимент. За репрофилиране на бетонни повърхности чрез методи на сухо и мокро пръскане. За дебелина на слоя 10-100 мм. Максимална гранулация: 2 мм. Разрешен съгласно ZTV-ING, TL/TP BE-PCC.

Начало на страницата

Шпакловки

Disbocret ® 505 - Feinspachtel
Шпакловка модифицирана със синтетични материали, със свързващо вещество цимент, за частично или цялостно шпакловане на бетонни повърхности – може да се нанася и с мокро пръскане. За дебелина на слоя 1-5 мм. Максимална гранулация: 0,4 мм. Разрешен съгласно ZTV-ING, TL/TP OS.
Disbocret ® 506 Planspachtel
Шпакловка модифицирана със синтетични материали, със свързващо вещество цимент, за частично шпакловане на бетонни повърхности или за запълване на дупки – може да се нанася и с мокро пръскане. За дебелина на слоя до 3 мм. Може да се изтегли почти до нула, без следи. Максимална гранулация: 0,2 мм.
Disbocret ® 510 Füllschicht
Шпакловка и предварително покритие в един продукт, на базата дисперсия, пластично-еластична, нанася се с четка. За запълване на пори, кухини и като шпакловка за изглаждане на бетонни повърхности – и на тези със стари бои. Може да се изтегли почти до нула, без следи. Разрешен съгласно ZTV-ING, TL/TP OS като заместител на фина шпакловка.
Disbocret ® 519 PCC Flex-Schlämme
Пасти PCC специално предназначени за бетонни повърхности, дори на тези с покритие стара боя, еластични и при ниски температури, със способност за покритие на пукнатини, използваеми за много цели, с много добра устойчивост, водонепроницаеми. Разрешен съгласно ZTV-ING, TL/TP OS-D I и OS-D II.

Начало на страницата

Защитни покрития

Disbocret ® 515 Betonfarbe
Висококачествена защитна боя, със способност за покритие на цепнатини и изключително висока покривност, специално предназначена за бетон – дори и за бетон, покрит със стари слоеве боя
Disbocret ® 518 Flex-Finish
Защитно покритие, специално предназначена за бетонни повърхности (и на покритите със стари бои), еластично и при ниски температури, със способност за покритие на пукнатини, свързвайки се под действието на UV лъчите.
Disbocret ® 519 PCC Flex-Schlämme
Пасти PCC специално предназначени за бетонни повърхности, дори на тези с покритие стара боя, еластични и при ниски температури, със способност за покритие на пукнатини, използваеми за много цели, с много добра устойчивост, водонепроницаеми. Разрешен съгласно ZTV-ING, TL/TP OS-D I и OS-D II.
Disbocret ® 535 BetonLasur
Лак за мит и структуриран бетон, за външно приложение, може да се използва и като прозрачен защитен слой. Без разтворители.

Начало на страницата

Допълнителни продукти

Disboxid 942 Mischquarz
Сушен кристален кварцов пясък с големина на гранулите 0,1–0,4 mm (942 Mischquarz), респективно 0,4-0,8 mm (943 Einstreuquarz). За почистване с пясъчна струя, за посипване на пресни грундирани повърхности, като добавка в саморазливни покрития и като добавка против плъзгане.
Disboxid 943 Einstreuquarz
Сушен кристален кварцов пясък с големина на гранулите 0,1–0,4 mm (942 Mischquarz), респективно 0,4-0,8 mm (943 Einstreuquarz). За почистване с пясъчна струя, за посипване на пресни грундирани повърхности, като добавка в саморазливни покрития и като добавка против плъзгане.

Начало на страницата