Безфугова акустична система

Безфугова акустична система

CapaCoustic Fine A2

CapaCoustic Fine-Abschlussprofil 60 mm
Завършителен профил за участъците на дилатационните фуги и фугите за движение, като завършителен участък на връзките към стените, както и за реализиране на завършителните ъгли с мазилка.
CapaCoustic Fine-Abschlussprofil 40 mm
Завършителен профил за участъците на дилатационните фуги и фугите за движение, като завършителен участък на връзките към стените, както и за реализиране на завършителните ъгли с мазилка.
CapaCoustic Mineralkleber
Сух минерален хоросан, предназначен за лепене на продуктите CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte 036/64+66
CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte A2 40 mm
Звукоизолираща система за тавани, без фуги, с гладка мазилка.
CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte A2 60 mm
Звукоизолираща система за тавани, без фуги, с гладка мазилка.
CapaCoustic Fine-Putz 0,7
Акустична мазилка, на базата на дисперсии, готова за нанасяне, като слой грунд, гранулация: 0,7 mm.
CapaCoustic Fine-Fugenspachtel
Шпакловъчна смес, лесна за шлайфане, предназначена за шлайфане на участъците с фуги при свързване на плоскостите.

Начало на страницата

CapaCoustic Fine B1

CapaCoustic Pastöskleber
Еластично лепило, на базата на дисперсии, с минерални пълнители, предназначено за лепене на продуктите CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte 036/04+06
CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte B1 40 mm
Звукоизолационна система за тавани, без фуги, с гладка мазилка.
CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte B1 60 mm
Звукоизолираща система за тавани, без фуги, с гладка мазилка.
CapaCoustic Fine-Putz 0,7
Акустична мазилка, на базата на дисперсии, готова на нанасяне, като слой грунд, гранулация: 0,7 mm.
CapaCoustic Fine-Fugenspachtel
Шпакловъчна смес, лесна за шлайфане, предназначена за шпкаловане на участъците с фуги при съединяване на плоскостите.
CapaCoustic Fine-Abschlussprofil 40 mm
Завършителен профил за участъците на дилатационните фуги и фугите за движение, като завършителен участък на връзките към стените, както и за реализиране на завършителните ъгли с мазилка
CapaCoustic Fine-Abschlussprofil 60 mm
Завършителен профил за участъците на дилатационните фуги и фугите за движение, като завършителен участък на връзките към стените, както и за реализиране на завършителните ъгли с мазилка

Начало на страницата

CapaCoustic Structure

CapaCoustic Premium Vlies
Специален стъклофибърен тапет, с фабрично нанесено покритие, предназначен за повърхности порьозна мазилка CapaCoustic Spritzputz.
CapaCoustic Spritzputz 1 mm
Шумоизолационна система за тавани, с покритие мазилка с отворени пори, нанасяна с пръскане, с висока светлоотразяваща способност.

Начало на страницата