Компютърно тониране

Компютърно тониране

Компютърно тониране

ColorExpress е  CAPAROL компютърна технология за тониране на бои и лакове, с помощта на база данни от над 3 милиона рецепти за оцветяване.

Компютърно тониране

 С използване на компютърните нюансирани системи и мощен софтуер, всяко желание за сянка или друг отенък се вписва и се съхранява в компютъра, така че  цвета може да бъде възпроизведен отново.


Софтуерните програми, използвани от машините,  дават възможност за тониране на цветове за бои за интериора, екстериора, мазилки, епоксидни смоли за подове, лакове, алкидни и акрилни. ColorExpress впечатлява с най-новите технологии и с гъвкава система за компютъризирано тониране.


Лабораторията по Колористика работи в подкрепа на архитекти и партньори в бизнеса, чрез генериране на цветни рецепти, с идентификационенни кодове на цвета, а помощен персонал, който обслужва машините, редовно актуализира базата данни.