Учебен Център / академия Caparol

Учебен Център / академия Caparol

Учебният център се намира в София в шоурума на Caparol (15 места, където се провежда теоретическо и практическо обучение.

Учебен Център / академия Caparol

CAPAROL преподавателите в учебните центрове, провеждат и курсове за търговски партньори, на тема която съдържа 18 обучителни модула, които обхващат портфолиото от продукти и решения CAPAROL; организирани са на две нива на трудност. Въз основа на предварително определен график, но също така и на база получени заявления, курсовете и продуктовите презентации се провеждат и в страната за строители, или архитекти, или за търговски партньори.

Друг компонент на предлагания пакет е техническа поддръжка за клиенти, състояща се в осигуряването на технически решения, които да се приложат (на място), техническа помощ в течение на строителните работи, както и техническа помощ за участие в тръжна процедура.
Панели и табла с мостри на продуктите за магазини, за търгове или при желание, е друг компонент, който добавя стойност към продуктите на  Caparol. Значението, което се придава на дейности в областта на научните изследвания и развитието на нови продукти, като се вземат предвид изискванията и развитието на пазара е един от факторите, които гарантират успеха на марката Caparol.