Как да се отървем от мухъла у дома?

Зимата е сезонът, в който ние отделяме много внимание и средства за осигуряване на комфортен микроклимат у дома. Инвестициите в подмяна на дограмата и направа на топлоизолация се възвръщат много бързо, но има някои елементи, които заслужават особено внимание, а именно появата на мухъл в пространствата, които обитаваме.

С поставянето на нова дограма, естественото проветряване значително намалява, а генерираната влага в домовете, под формата на пари, не може да напуска затворените пространства.

Повишената относителна влажност създава условия за кондензация по повърхности с по-ниски температури. Дори и да имаме топлоизолация, има много случаи, при които са допуснати термомостове от неправилно изпълнение или проектиране.

При оптималните 20°С и 50% относителна влажност, точката на оросяване е малко над 8°С, но при достигане на 80% относителна влажност точката на оросяване става 16°С, което означава, че ако имаме повърхност с такава температура, върху нея ще кондензира парата. Тази влага създава условия за развитие на мухъл.

Освен наличието на влага, за развитието си мухълът се нуждае от широк температурен диапазон 0 - 50°С; като оптимални са 20°С; pН: 1,5 - 11 и хранителни вещества, които са органичната среда, създадена от повечето бои (без силикатните). Подобни условия са нормални за някои от помещенията в домовете ни, като кухните и баните, но това важи за всички помещения, в които си сушим дрехите, поливаме цветята си и т.н.

Как да предотвратите образуването на мухъла?

Решението - изграждане на професионална топлоизолация, като се обръща внимание на всички детайли, и избягване на термомостовете, за което е добре да се  обърнем към специалистите в бранша;

За кои важни елементи трябва да следите, когато Ви правят топлоизолация може да прочетете тук.

  • осигуряване на редовна вентилация, което е много по-трудно осъществимо
  • полагане на биоцидни покрития /грунд, боя/, които защитават повърхностите от поява и развитие на мухъл

Caparol предлага цялостни решения за справянето с този проблем.

FungiGrund е специален грунд, предназначен за почистване и дезинфекциране на интериорни и екстериорни повърхности, засегнати от мухъл, плесен и гъбички.

FungiStop е висококачествена интериорна боя, с фунгицидни свойства. Предназначена за помещения с висока влажност на въздуха като кухни, перални помещения, помещения под земята и др.

Помещенията с висока влажност на въздуха се характеризират със завишен риск от появата на мухъл. FungiStop-W се прилага както като превантивна мярка против появата на мухъл, така и при ремонт след отстраняване на мухъла.

Вече заразените повърхности с мухъл трябва да бъдат обработени механично, за да отстраним максимално „реколтата“, след което трябва да се грундира с FungiGrund, за да се възпрепятства поникването на останали, неунищожени спори. Финишният слой с боя FungiStop предпазва повърхността от поява и развитие на нова зараза, въпреки кондензиралата влага и благоприятните условия за мухъла.

При хора със слаб имунитет, мухълът може да причини алергични реакции и дори да засегне органи като белите дробове, стомах, черва и нервна система. Именно затова е много важно да предпазим себе си и любимите си хора и да създадем здравословен микроклимат в средата, която обитаваме.

Създайте здравословен микроклимат с продуктовата гама на Caparol!