Stucco Satinato Parzielle Stellata

Декоративна мазилка за кадифено-матови повърхности. Със Stucco Satinato може да постигнете разнообрази преливащи се структури и нюанси. 

Необходими материали

За повече подробности се свържете с техническите ни консултанти.