Харакатеристики

  • Висока звукопоглъщаща способност

  • Устойчивост на температури:
    дълготрайна: от -40oC до +180oC
    краткотрайна: до 200oC

  • Топлопроводимост: 0,035 W/(m x K)-DIN 52612

  • Тегло: около 6 kg/бр.

  • Без минерални влакна, безвреден

  • Цветове: бял, като може да се оцвети с продукта CapaTrend в цветовете от Caparol 3D-plus  палитрата (без да се повлияват звукопоглъщащите характеристики или поведението при пожар)