Описание

Елементите CapaCoustic Melapor се състоят от мек, еластифициран дуропластичен материал, на базата на  меламинова смола, с филигранна структура с отворени  клетки. Плоскостите CapaCoustic Melapor могат да се лепят директно върху  стени или тавани с носеща повърхност, или могат да се монтират окачени (под формата на Baffle)  в свободното пространство, с помощта на стандартните шини ”T”.

Благодарение на бързия монтаж и лесната обработка,  елементите CapaCoustic Melapor са идеални и за извършване на последващи ремонти. 

Елементи на системата

I.    Директно лепене: 

 • CapaCoustic Melapor-Kleber: Лепило уплътнител на базата на дисперсия за лепене на плоскости CapaCoustic Melapor 034/31-34. Продукт №: 037/13, съдържание: кофа 25 kg
 • CapaCoustic Melapor - Панели: вижте размерите в техническата карта. 

II.   Елементи за окачване:

 • CapaCoustic Melapor-Baffle: вижте размерите в техническата карта. 
 • CapaCoustic Melapor Deckensegel: Асортиментът включва вдлъбнати и изпъкнали видове (вижте таблицата). 
 • CapaCoustic Abhang-Set: Като допълнителна опция за индивидуално окачване на Baffle CapaCoustic Melapor. Продукт № 034/20

Сфера на приложение 

В помещенията с висока ревербация често се налага да се вземат мерки за регулирането и. За тази цел се монтират системи с характеристики на звукова абсорбция с оглед намаляване на ехото. 

Използват най-вече материали с отворена порьозност, намаляващи звуковата енергия. Звуковата енергия се намалява тъй като с разпространението на звуковите вълни газовите частици осцилират, като движението им се намалява поради триенето между частиците и стените на порьозните кухини на материала. 

Типични сфери на приложение са например:  Офиси и Call-Center-ве, търговски халета, ретсоранти, училища и детски градини, конферентни зали, зали за провеждане на семинари, обучения, производствени халета, зали за музикално обучение, студиа за записи.

Характеристики

 • Висока звукопоглъщаща способност (вижте диаграмите)
 • Устойчивост на температурни изменения
 • дълготрайна: от - 40°C до +180°C
 • краткотрайна: до +200°C
 • Топлопроводимост 0,035 W(mK)-DIN 52612
 • Поведение при пожар C-S1, d0, проверен съгласно DIN EN 13501-1; отговаря на клас B1 съгл. DIN 4102-1 (с лепило и покритие боя)
 • Плътност: около 10 kg/m3
 • Не съдържа минерални влакна и не уврежда здравето
 • Без статично натоварване – не привлича прах

Цвят

Бял. Може да се тонира с Capatrend, съгласно цветовата палитра 3D-plus (без да оказва отрицателно влияние върху абсорбиращите свойства и поведението при пожар).

Модели

I. Директно лепене

CapaCoustic Melapor-Panel: Елементи със звукопоглъщащи свойства, бели или оцветени в различни цветове, с гладка или огъната повърхност. Могат да се лепят директно върху носещи повърхности, като облицовка на стени или тавани.

II. Елементи за окачване

CapaCoustic Melapor-Baffle: Бял или оцветен абсорбиращ елемент, с квадратна, кръгла или елипсовидна форма, с гладка структура на повърхността и с фабричен Т-образен жлеб. (шините не се включват в опаковката). 

III. Елементи за окачване 

CapaCoustic Melapor-Baffle: Взаимосвързани крепежни елементи за индивидуално окачване на елементите  CapaCoustic Melapor Baffle.

IV.  Окачени елементи

CapaCoustic Melapor-Deckensegel: Бял абсорбиращ елемент, с гладка структура на повърхността, във формат 1020x1020 mm и дебелина от 30 mm, включително аксесоарите за монтаж в опаковката на продукта.