Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Немски сертификати

  • Amphibolin E.L.F. Пропускливост на въглероден двуокис
  • Amphibolin E.L.F. Сияйност
  • Amphibolin E.L.F. Устойчивост на дезинфектанти

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. Използвайте Р2 филтър против прах при шлифоване. Осигурете добра вентилация по време на използване и изсъхване. Не консумирайте храна, напитки, и не пушете, докато използвате продукта. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно и обилно изплакнете с вода. Не допускайте продуктът да попадне в канализацията, водни пътища или почвата. Измийте използваните съдове и инструменти незабавно след използване, със сапун и вода. За допълнителна информация: Вижте данните за безопасност на материалите. (MSDS)

Депониране 

Материалите и всякаква тяхна опаковка трябва да бъдат изхвърлени по безопасен начин, в съответствие с пълните изисквания на местните власти. Особено внимание трябва да се обърне на отстраняването на отпадъците от обекта в съответствие със стандартните процедури за строителни обекти.

За Германия: депонирайте контейнери с остатъци от течни продукти на място за събиране на отпадъци, на което се приемат стари бои и емайлни покрития. Третирайте засъхнали/втвърдени остатъци от продукта като строителни/разрушителни/общински или битови отпадъци.

Пределна концентрация на ЛОС

За този продукт е (категория A/c): max. 40 g/l (2010). Продуктът съдържа max. 1 g/l VOC.

Код на продукта

M-DF01

Съдържани вещества 

Дисперсия от акрилни смоли, титан диоксид, силикати, вода, добавки, консервант.