Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Fibrosil е пастообразен материал за покритие на пукнатини. Предназначен е за повърхности  покрити с носещи мазилки и стари боядисани повърхности с дисперсионни бои. FibroSil може да се боядиса с дисперсионни бои, напр. Muresko, Amphisil или бои на базата на силиконова смола, като AmphiSilan или ThermoSan. При вътрешно приложение, FibroSil може да се нанесе като слой с фина структура, като може да се боядиса с всички дисперсионни бои Капарол за вътрешно приложение, респективно Deco-Lasur matt или glänzend.

Характеристики

 • Паста за запълване на пукнатини, съгласно лист БФС нр. 19
 • Изравняваща способност
 • Адхезионен мост върху гладки повърхности
 • Лесна обработка
 • Разтворима във вода, със слаб мирис

Основа

Синтетична смола, съгласно DIN 55945, подсилена с фибри.

Опаковка

25Kg

Цвят

Бял.

Може да се оцвети с макс. 5% оцветители CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (предишното Alpina-color) или AVA-AmphiColor Vollton und Abtönfarben. FibroSil може да се оцвети в компютъризираната система ColorExpress във всички използвани цветови колекции със степен на светлост по – голяма от 70%).

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване

Гланц

Мат

Технически данни

Характеристики съгласно DIN EN 1062:

Oцветяването може да причини изменения в техническите параметри

 • Максимална гранулация < 1500 μm, S3
 • Плътност: около 1,45 g / m3
 • Дебелина на сухия слой: 200 – 400 Е4
 • Водопропускливост: (стойност w): ≤ 0,1 [kg/(m2 • h0,5)] (ниска), W3
 • Класове пукнатини: Система на покритие: 1 x 800 g/m² FibroSil (като слой грунд и междинен слой), Клас: A1 (> 100 μm)
 • Дифузия, еквивалентна на плътността на въздушния слой: (стойност sd): ≥ 0,14 – < 1,4 m (средна) V2

Допълващи продукти

PermaSilan; AmphiSilan; ThermoSan; Muresko SilaCryl; Amphisil