Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Sisteme intacte de termoizolaţie, noi sau preexistente, având ca strat final tencuieli pe bază de răşini sintetice, răşini siliconice, răşini silicatice, tencuieli pe bază de var-ciment (P II):
Tencuielile vechi se curăţă umed prin metode adecvate. În cazul curăţării cu jeturi de apă sub presiune aceasta se va face la o temperatură a apei de maxim 60°C şi o presiune maximă de 60 de bari. Păstraţi un timp de uscare suficient după curăţare. Finisajul cu PermaSilan se efectuează în conformitate cu tipul suprafeţei respective, conform următoarelor indicaţii legate de suprafaţa suport.

Tencuieli din grupele de mortare PII şi PIII sau tencuieli silicatice:
Tencuielile noi vor fi acoperite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C şi o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungaţi. La aplicarea unui strat de grund suplimentar cu CapaGrund Universal scade riscul apariţiei eflorescenţelor de var, astfel că după păstrarea unui timp de inactivitate de numai 7 zile se pot aplica straturile următoare.
Tencuieli vechi: Reparaţiile trebuie să fie bine întărite şi uscate. Se aplică un strat de grund cu Dupa-grund respectiv, pe sistemele de termoizolaţie cu plăci de polistiren, AmphiSilan-Putzfestiger.

Beton poros cu finisaje vechi, portante:
Suprafeţele intacte se curăţă. Un strat de grund cu CapaGrund Universal. Pe finisajele betonului poros ne-intacte, recomandăm programul de produse Disbon.

Beton:
Suprafeţele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăţă mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Pe suprafeţele puţin absorbante respectiv suprafeţele netede se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Suprafeţele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Grund.

Vopsitorii portante cu vopsele de dispersie:
Straturile vechi murdărite, cretoase, se curăţă cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale. Un strat de grund cu CapaGrund Universal. În cazul altor tipuri de curăţire (spălare, periere, curăţire prin pulverizare), se aplică un strat de grund cu Dupa-grund respectiv, în cazul sistemelor de termoizolaţie cu plăci de polistiren, AmphiSilan-Putzfestiger.

Acoperiri portante cu tencuieli pe bază de răşini sintetice sau răşini siliconice:
Tencuielile vechi se curăţă cu metode adecvate. În cazul curăţirii umede, suprafaţa se lasă să se usuce bine; doar după aceea se pot aplica alte produse.

Vopsitorii minerale neportante:
Se îndepărtează complet prin şlefuire, periere, răzuire, jeturi fierbinţi de apă sub presiune respectând reglementările legale sau alte măsuri recomandate. În cazul curăţirii umede, continuarea lucrului se face după uscarea suprafeţei. Se grunduieşte cu Dupa-Grund.

Vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice, lipsite de capacitate portantă:
Se îndepărtează în totalitate prin diverse metode de ex. mecanic prin răzuire, sau umed cu jet de apă sub presiune, respectând reglementările legale. Pe suprafeţe suport slab absorbante respectiv netede, se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Pe suprafeţe făinoase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de Dupa-grund.

Suprafeţe murdărite de gazele industriale sau funingine:
Se curăţă prin diverse metode de ex. cu jet de apă sub presiune, respectând reglementările legale, şi se lasă să se usuce bine. Pe suprafeţele slab absorbante, respectiv netede, se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Pe suprafeţe făinoase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund Dupa-grund, respectiv pe plăcile de polistiren AmphiSilan-Putzfestiger.

Suprafeţe atacate de muşchi sau alge:
Depunerile de muşchi şi alge se îndepărtează cu jet de apă, respectând reglementările legale. Suprafeţele se spală apoi cu Capatox, respectiv cu FungiGrund şi se lasă să se usuce. Pe suprafeţele slab absorbante respectiv pe cele netede, se aplică un strat de grund  CapaGrund Universal. Pe suprafeţele făinoase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund Dupa-grund, respectiv pe plăcile de polistiren AmphiSilan-Putzfestiger.

Suprafeţe de beton sau tencuială fisurate: 
Se finisează cu Cap-elast.

Suprafeţe cu eflorescenţe de sare:
Eflorescenţele de sare se înlătură prin periere uscată. Se grunduieşte cu Dupa-grund. La acoperirea suprafeţelor cu eflorescenţe de sare nu poate fi dată nici o garanţie pentru rezistenţă îndelungată a vopsirii, respectiv dispariţia eflorescenţelor.

Suprafeţele cu defecte:
Porţiunile mici cu defecte se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Suprafeţele cu defecte mai mari de 20 mm pot fi reparate cu Histolith Renovier-spachtel. Suprafaţa şpăcluită se grunduieşte ulterior.

Mod de aplicare

Se aplică cu pensula sau rola. Uneltele se curăță cu apă imediat după folosire.

Instrucțiuni de aplicare

Strat de grund:
Cu Dupa-grund sau CapaGrund Universal, în funcţie de suprafaţa suport existentă. Alte indicaţii în acest sens se găsesc la paragraful „suprafeţe suport recomandate şi tratarea acestora“.

Strat intermediar:
În cazul fisurilor din suprafaţa tencuielii: cu  PermaSilan, nediluat.
în cazul fisurile ce trec prin stratul de tencuială: strat de grund respectiv strat intermediar cu  FibroSil (Fişa tehnică nr. 166). 2. Strat intermediar cu PermaSilan.

Strat final:
Cu PermaSilan, nediluat.
Pentru a obţine caracteristicile de acoperire a fisurilor trebuie realizat un strat intermediar şi final cu PermaSilan.

Consum

Minim 200 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: 
+ 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, este uscat la suprafaţă și se poate aplica un nou strat după 12 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea echipamentului

A nu se aplica sub acţiunea directă a razelor solare, a vântului, ceţii, îngheţului de peste noapte sau sub ameninţarea ploii.
Pentru evitarea de adăugiri vizibile, se va vopsi dintr-o singură trecere, ud-în-ud. 

Notă

Nu se recomandă folosirea pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. Nu se aplică pe suprafeţele suport cu conţinut ridicat de calcar (var) precum şi pe tencuielile uşoare. Rosturile de închidere de la ferestre, uşi şi pervazuri, se etanşeizează cu un material izolant, cu elasticitate de durată. Aceste rosturi sunt rosturi de întreţinere şi trebuie tratate ca atare. Fisurile tehnice din construcţii  pot fi datorate unor mişcări extreme. De aceea, o acoperire mascată şi de durată a fisurilor cu produse de finisaj nu poate fi posibilă.

PermaSilan este un produs cu conţinut de substanţe speciale active ce împiedică formarea algelor, muşchilor şi mucegaiului. Acest depozit de substanţe active conferă protecţie de durată, limitată în timp de condiţiile obiectivului: gradul de infestare şi gradul de umiditate a stratului suport. De aceea, o protecţie de durată împotriva ciupercilor şi a algelor nu este posibilă. În cazul nuanţelor închise, o solicitare mecanică (zgârietură) poate duce la apariţia de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însuşire specifică tuturor vopselelor mate de exterior. Sub influenţa umidităţii (de ex. ploaia) aceste dungi dispar.

În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceaţă) pot apărea pe suprafaţa vopsită urme de scurgere lucioase şi lipicioase de culoare gălbui/transparentă din materialul auxiliar. Aceste materiale auxiliar sunt solubile în apă şi se îndepărtează de la sine cu apă din abundenţă de ex. după câteva ploi abundente. 

Calitatea vopsitoriei uscate nu este influenţată negativ prin aceasta. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/materiale auxiliare trebuiesc umezite în prealabil şi după o expunere de scurtă durată se îndepărtează în întregime. Este necesară o grunduire suplimentară cu CapaGrund Universal. În cazul executării vopsitoriei în condiţii climatice corespunzătoare nu apar aceste urme de scurgeri.

Подходящи основи

Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава C, DIN 18363, алинея 3.

Подготовка на основата

Нови или вече съществуващи здрави термоизолационни системи с краен слой мазилки на базата на синтетични смоли, силиконови смоли, силикатни смоли, варо-циментови мазилки (P II): Старите мазилки се почистват на мокро чрез подходящи методи. При почистване с водна струя под налягане, това се извършва при най-висока температура на водата от 60°C и максимално налягане 60 бара. Спазвайте достатъчно време за съхнене след почистване. Полагането на краен слой PermaSilan се извършва в съответствие с вида на съответната повърхност, съгласно следните показания, свързани с основата:

Мазилки от групи хоросан P II и P III или силикатни мазилки: Новите мазилки се боядисват след спазване на достатъчно време за съхнене, обикновено 2 седмици, при температура от около 20°C и относителна влажност на въздуха от 65%. При неблагоприятни метеорологични условия, като дъжд или вятър, се спазва значително по-продължително време. С нанасяне на допълнителен слой грунд CapaGrund Universal намалява риска от появата на варови ефлоресценции, така че след пауза от само 7 дни могат да се нанасят следващите слоеве.

Стари мазилки: ремонтираните участъци трябва да се втвърдят и изсъхнат добре. Нанася се един слой грунд Dupa-grund, респективно AmphiSilan-Putzfestiger върху термоизолационните системи с полистиренови плоскости.

Порьозен бетон, със стари носещи крайни покрития: Здравите повърхности се почистват. Нанася се един слой грунд CapaGrund Universal. Върху нездравите крайни слоеве бетон препоръчваме програмата продукти Disbon.

Бетон: Замърсените или с ронливи остатъци бетонни повърхности се почистват механично или с водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. Върху леко абсорбиращите или гладки повърхности се нанася един слой грунд CapaGrund Universal. Ронливите повърхности се грундират с Dupa-Grund.

Носещи повърхности, покрити с дисперсионни бои: Старите, замърсени, кредиращи слоеве се почистват с водна струя под налягане, спазвайки законните разпоредби. Нанася се един слой грунд CapaGrund Universal. При други видове почистване (измиване, почистване с четка, с пулверизация), се нанася един слой грунд Dupa-grund респективно, AmphiSilan-Putzfestiger при термоизолационните системи с полистиренови плоскости.

Носещо покрития от мазилки на базата на синтетични или силиконови смоли: Старите мазилки се почистват чрез подходящи методи. При мокро почистване повърхността се оставя да изсъхне добре, едва след което могат да се нанасят други продукти.

Неносещи минерални бои: Отстраняват изцяло чрез шлайфане, почистване с четка, остъргване или с гореща струя вода под налягане, спазвайки се законните разпоредби или други препоръчани мерки. При мокро почистване, работите продължават след изсъхване на повърхността. Грундира се с Dupa-Grund.

Неносещи основи, покрити с дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли: Отстраняват се изцяло чрез различни методи, например механично, с четка, или с водна струя под налягане, спазвайки се законните разпоредби. Слабо абсорбиращите повърхности, респективно гладките повърхности се грундират с CapaGrund Universal. Ронливите, песъчливи и абсорбиращи повърхности се грундират с Dupa-grund

Повърхности, замърсени с промишлени газове или сажди: Почистват се чрез подходящи методи, например с водна струя под налягане, спазвайки законните разпоредби и се оставят да изсъхнат добре. Върху слабо абсорбиращите, респективно гладки повърхности, се нанася един слой грунд CapaGrund Universal. Върху ронливите, песъчливи, абсорбиращи повърхности се нанася един слой грунд Dupa-grund, респективно AmphiSilan-Putzfestiger върху полистиреновите плоскости.

Повърхностите, замърсени с гъби или водорасли: Мухълът и водораслите се почистват с водна струя, спазвайки законните разпоредби. След това повърхностите се измиват с Capatox, респективно с FungiGrund и се оставят да изсъхнат добре. Върху слабо абсорбиращите, респективно гладките повърхности се нанся един слой грунд CapaGrund Universal. Върху ронливите, песъчливи, абсорбиращи основи се нанася един слой грунд  Dupa-grund, респективно AmphiSilan-Putzfestiger върху полистиреновите плоскости.

Напукани мазилки или бетонни повърхности: Нанася се като краен слой Cap-elast.

Повърхности със солни ефлоресценции: Солните ефлоресценции се отстраняват чрез сухо почистване с четка. Грундират се с Dupa-grund. При покритие на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за дълготрайна устойчивост на боядисания слой или за изчезване на ефлоресценциите.

Повредени участъци: Малките повредени участъци се ремонтират с Caparol Fassaden-Feinspachtel. Дефектираните участъци надвишаващи 20 мм се ремонтират, за предпочитане с Histolith Renovierspachtel. Шпаклованата повърхност се грундира след товa

Нанасяне

Нанася се с четка или мече. Инструментите се измиват веднага след ползване. 

Слой грунд: Dupa-grund или CapaGrund Universal, в зависимост от съществуващата основа. Други указания свързани с това можете да откриете в параграф „препоръчани основи и обработката им“.

Междинен слой: При пукнатини по повърхността на мазилката: с PermaSilan, неразтворен. Ако пукнатините пресичат слоя мазилка: слой грунд, респективно междинен слой FibroSil (технически лист нр. 166). 2. Междинен слой PermaSilan.

Краен слой: PermaSilan, неразтворен. За постигане характеристиките за покриване на пукнатините трябва да се положи един междинен и и краен слой PermaSilan

Разход

Минимум 200 ml/m2 за един слой, когато се нанася върху гладки повърхности. При нанасяне върху груби повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: +5°C температура на въздуха и основата.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността може да се положи следващ слой след 12 часа. Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. По-ниските температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене.

Бележка

Не се препоръчва използването на продукта върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. Да не се нанася върху повърхности с високо съдържание на варовик (вар), както и върху леки мазилки. Завършителните фуги на прозорци, врати и первази се уплътняват с изолиращ материал   с дълготрайна еластичност. Тези фуги са поддържащи фуги и трябва да се обработват като такива.  Техническите пукнатини в строителството се дължат на крайни движения. Поради това, не е възможно дълготрайно покривно покритие с продукти за финишни покрития. PermaSilan е продукт, съдържащ специални активни вещества, възпрепятстващи образуването на водорасли и мухъл.  Тези активни вещества предоставят дълготрайна защита, ограничена във времето от условията на обекта: степента на замърсяване и на влага на основата. Поради това не е възможна дълготрайното възпрепятстване появата на  водорасли и гъби. При тъмните цветове, механично натоварване (одраскване) може да причини появата на черти с по-светъл цвят (ефект на писане). Това е характерно за всички матови бои за външно приложение. Под действието на влагата (напр. дъжд), тези черти изчезват

При плътните, студени основи или при продължителен процес на съхнене, дължащ се на  неблагоприятните атмосферни условия (дъжд, роса, мъгла), по боядисаната повърхност може да се появят лъскави и лепкави, жълти/прозрачни следи от протичане, образувани от допълнителния материал. Тези допълнителни материали са разтворими във вода и изчезват от само себе си при наличие на много вода, напр. след няколко силни дъждове.

Това не повлиява отрицателно на качеството на сухия боядисан слой. Въпреки това, при следваща обработка, тези протичания/ допълнителни материали трябва предварително да се намокрят и след краткотрайно излагане трябва изцяло да се отстранят. Налага се допълнително грундиране с CapaGrund Universal. Когато боята се нанася при подходящи климатични условия, не се наблюдава появата на тези следи от протичания.