Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Suprafeţe exterioare: 

Tencuielile din grupele de mortare PII şi PIII:
Tencuielile noi vor fi vopsite doar după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni, la o temperatură de cca. 20°C şi o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile, de ex. ploi sau vânt, se vor păstra timpi de uscare în mod semnificativ mai îndelungați.
Tencuieli vechi: reparațiile  trebuie să fie bine legate şi uscate. Pe tencuielile puternic poroase, absorbante, uşor nisipoase, se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. Pe tencuielile puternic nisipoase, făinoase, se aplică un strat de grund cu Dupa-grund. Tencuielile minerale uşoare din grupa de mortare PII se vopsesc cu produse Sylitol sau AmphiSilan. 

Beton:
Suprafeţele din beton murdare sau cu resturi făinoase se curăţă mecanic sau cu jet de apă sub presiune în conformitate cu dispozițiile legale. Suprafeţele uşor absorbante sau netede se grunduiesc cu CapaGrund Universal. Pe suprafeţele puternic poroase, ușor nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. Pe suprafeţele făinoase se aplică un strat de grund cu Dupa-grund.

Plăci de fibrociment (nevopsite):
Pe plăcile compactate superficial, slab absorbante, se aplică un strat de grund cu Dupa-Haftgrund. Pe plăcile afectate de intemperii, nisipoase, puternic absorbante se aplică un strat de grund cu Dupa-Grund. Plăcilor expuse integral intemperiilor li se tratează părţile posterioare şi canturile. În cazul vopsirii plăcilor de azbociment se vor respecta instrucţiunile din fişa BFS nr. 14. Plăcile de fibrociment noi, puternic alcaline, se grunduiesc cu Disbon 481 EP-Uniprimer în vederea evitării apariţiei eflorescenţelor de calcar.

Plăci de fibrociment vopsite cu vopsele silicatice, de ex. plăci Glasal:
Se verifică capacitatea portantă a vopselei. Se grunduieşte cu Disbon 481 EP-Uniprimer. În cazul vopsirii plăcilor de azbociment se  vor respecta instrucţiunile din fişa BFS nr. 14.

Plăci fibrolemnoase pe bază de ciment:
Datorită gradului ridicat de alcalinitate a plăcilor fibrolemnoase pe bază de ciment, acestea se grunduiesc cu Disbon 481 EP-Uniprimer în vederea evitării apariţiei eflorescenţelor de calcar.

Zidărie din cărămidă aparentă:
Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheţ sau clincherul fără incluziuni străine. Zidăria trebuie să prezinte rosturi fără crăpături, fără săruri şi să fie uscată. Se grunduieşte cu un strat de Dupa-grund.

Tencuieli portante pe bază de răşini sintetice:
Tencuielile vechi se curăţă prin metode adecvate. În cazul curăţării umede, conti-nuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeţei. Se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Tencuielile noi se vor vopsii fără o pregătire prealabilă.

Suprafeţe portante vopsite cu lacuri sau dispersii:
Suprafeţele lucioase şi cele lăcuite se şlefuiesc. Vopselele murdare sau cretoase se curăţă cu jeturi de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. Se aplică un strat grund cu CapaGund Universal. La utilizarea altor metode de curăţare (spălare manuală, periere, stropire) se aplică un strat de grund cu Dupa-grund nediluat.

Tencuieli şi vopsele silicatice vechi, portante:
Se vor aplica vopsele Sylitol sau Amphi-Silan.

Suprafețe minerale neportante:
Se îndepărtează complet prin şlefuire, periere, răzuire sau jet de apă sub presiu-ne, în conformitate cu dispozițiile legale. În cazul curăţării umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeţei. Se aplică un strat de grund cu Dupa-grund.

Suprafeţe neportante vopsite cu lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice:
Se îndepărtează complet prin metode adecvate de ex. mecanic sau prin decapare urmată de o curăţare cu apă fierbinte sub formă de jeturi de înaltă presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. Pe suprafeţele uşor absorbante sau cele netede se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Pe suprafeţele făinoase, nisipoase, absorbante se aplică un strat de grund cu Dupa-grund.

Suprafeţe murdărite de funingine sau gaze industriale:
Se curăţă prin metode adecvate, mecanic, sau cu jet de apă fierbinte sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. Se grunduieşte în funcţie de tipul și natura suportului.

Suprafeţe infestate de ciuperci și alge:
Mucegaiul sau algele se curăţă prin sablare umedă, în conformitate cu dispozițiile legale. Suprafeţele se spală apoi cu Capatox sau FungiGrund. Pentru a prevenii o nouă infestare, recomandăm aplicarea de Duparol-W ca strat final, după ce suprafaţa este bine uscată.

Tencuieli sau suprafeţe de beton fisurate: Se vopsesc cu Cap-elast.

Zidării nevopsite din cărămidă de var cu nisip: Se vor aplica vopsele Sylitol sau AmphiSilan.

Suprafeţe cu eflorescenţe de sare:
Eflorescenţele de sare se îndepărtează prin periere uscată. Se aplică un strat de grund cu Dupa-grund. În cazul vopsirii suprafeţelor cu eflorescenţe de sare nu poate fi dată nici o garanţie pentru aderența permanentă a stratului de vopsea sau eliminarea eflorescenţelor.

Defecte:
Micile defecte se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Defectele mai mari de 20 mm se repară, de preferință, cu Histolith Renovierspachtel. Suprafaţa şpăcluită se grunduieşte ulterior.

Suprafeţe interioare:

Pe suprafeţele interioare se aplică vopseaua Dupa-inn, vopsea fără apă, cu miros redus, destinată renovărilor rapide.

Mod de aplicare

Se aplică cu pensule sau cu role rezistente la solvenţi.

Instrucțiuni de aplicare

Nuanţe albe sau luminoase, cu un grad de luminozitate mai mare de 70:
Strat de grund respectiv strat intermediar cu Duparol sau Duparol-W nediluată. Un strat final cu Duparol sau două straturi finale cu Duparol-W nediluată.

Nuanţe cu grad de luminozitate mai mic de 70:
Strat de grund respectiv strat intermediar cu Dupa-Haftgrund, nuanţată de fabrică şi diluată max. 10% cu Dupa-grund, sau cu CapaGrund Universal nuanţat în nuanţa stratului final. Strat final cu Duparol nediluată.

Consum

Duparol/Duparol-W cca. 200 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:
Se poate aplica şi în caz de îngheţ, dar doar dacă suportul este uscat și fără gheață.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate revopsi după 12 ore. 
Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Notă

Duparol, Duparol-W şi Dupa-Haftgrund sunt incompatibile cu alte materiale sau între ele. Dupa-Haftgrund se poate dilua numai cu Dupa-grund. Pentru a evita adaosuri vizibile (îmbinări), se va vopsi într-o singură trecere, ud pe ud.

Nu se recomandă aplicarea pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. Prelucrarea Duparol în nuanțe închise cu un grad de luminozitate sub 70, ca urmare a  reversibilității materialului, poate duce la o uscare cu pete a stratului final. Din această cauză, înaintea aplicării unui strat suplimentar de Duparol trebuie aplicat un strat intermediar de Dupa-Haftgrund sau CapaGrund Universal (nuanţat în nuanţa startului final).

Pe faţadele unde se întâlnesc condiţii deosebite, sau cele ce sunt influențate puternic de umiditate  datorită intemperiilor, există un risc crescut de apariţie a algelor şi a ciupercilor. Din această cauză, pentru zonele vulnerabile recomandăm folosirea produsului special Duparol-W. Acest produs conţine substanţe active ce întârzie apariţia algelor şi a ciupercilor.

Duparol-W este un produs cu conţinut de substanţe speciale active ce împiedică formarea algelor şi ciupercilor. Acest depozit de substanţe active conferă protecţie limitată ca durată, în funcție de condiţiile obiectivului: gradul de contaminare şi gradul de umiditate a stratului suport. De aceea, o protecţie de foarte lungă durată împotriva apariției ciupercilor şi a algelor nu este posibilă. Duparol şi Duparol-W nu sunt recomandate pentru plăcile de polistiren sau sisteme de termoizolaţie cu polistiren.

Препоръчани повърхности

Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава C, DIN 18363, алинея 3.

Подготовка на основата

Външни повърхности

Мазилки от групи хоросан P II и P III: Новите мазилки се боядисват след спазване на достатъчно време за съхнене, обикновено 2 седмици, при температура от около 20°C и относителна влажност на въздуха от 65%. При неблагоприятни метеорологични условия, като дъжд или вятър, се спазва значително по-продължително време.

Стари мазилки: ремонтираните участъци трябва да се втвърдят и изсъхнат добре. Върху силно абсорбиращите, порьозни, леко песъчливи мазилки се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. Върху силно песъчливите, ронливи мазилки се нанася един слой грунд Dupa-grund. Леките минерални мазилки от групата хоросани PII се покриват с продуктите Sylitol или AmphiSilan.

Бетон: Замърсените или с ронливи остатъци бетонни повърхности се почистват механично с водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. Леко абсорбиращите или гладки повърхности се грундират с CapaGrund Universal. Върху силно порьозните, леко песъчливи или абсорбиращи повърхности се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. Ронливите повърхности се покриват с един слой грунд Dupa-grund.                                                                                                                                                                                                                                                                

Плочи от фиброцимент (небоядисани): Върху повърхностно пресованите, слабо абсорбиращи плочи се нанася един слой грунд  Dupa-Haftgrund. Върху увредените от неблагоприятните атмосферни условия плочи, песъчливи, силно абсорбиращи, се нанася един слой грунд Dupa-Grund. Изцяло изложените на неблагоприятни условия плочи се обработват в долните краища и ръбовете. При нанасяне върху азбоциментови плочи, вижте инструкциите от лист БФС нр. 14. Новите, силно алкални фиброциментови плочи се грундират с Disbon 481 EP-Uniprimer за предотвратяване появата на варовикови ефлоресценции.

Плочи от фиброцимент, боядисани със силикатни бои, напр. плочи Glasal: Проверява се носещата способност на боята. Грундират се с Disbon 481 EP-Uniprimer. При нанасяне върху азбоциментови плочи, вижте инструкциите от лист БФС нр. 14.

Плочи от дървесни влакна на циментова основа: Поради силната алкалност на плочите от дървесни влакна на циментова основа, те се грундират с  Disbon 481 EP-Uniprimer за предотвратяване появата на варовикови ефлоресценции.

Неизмазани  тухлени зидове: Подходящи за боядисване са само устойчивите на замръзване тухли, или клинкерът без чужди материали. Фугите на зида трябва да са без пукнатини, зидът трябва да е сух и без соли. Грундира се с един слой Dupa-grund.

Носещи мазилки на базата на синтетични смоли: Старите мазилки се почистват чрез подходящи методи. При мокро почистване, работите продължават след изсъхване в дълбочина на повърхността. Нанася се един слой грунд  CapaGrund Universal. Новите мазилки могат да се боядисат без предварителна обработка.

Неносещи повърхности, боядисани с лакове или дисперсии: Лъскавите и лакирани повърхности се шлайфат. Замърсените или кредиращи боядисани повърхности се почистват с водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. Грундират се с CapaGrund Universal. При други видове почистване (ръчно измиване, почистване с четка, пръскане) се нанася един неразреден слой грунд Dupa-grund.

Стари, носещи мазилки и основи покрити със силикатни бои: Нанасят се боите Sylitol или Amphi-Silan.

Неносещи повредени минерални повърхности: Отстраняват изцяло чрез шлайфане, почистване с четка, остъргване или с гореща струя вода под налягане, спазвайки се законните разпоредби. При мокро почистване, работата продължава след изсъхване в дълбочина на повърхността. Нанася се един слой Dupa-Grund

Неносещи повърхности, покрити с лакове, дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли: Отстраняват се изцяло чрез подходящи методи, например механично или чрез остъргване, последвано от почистване с водна струя под високо налягане, в съответствие с действащите законни разпоредби. Върху слабо абсорбиращите или гладките повърхности се нанася един слой грунд CapaGrund Universal. Ронливите, песъчливи и абсорбиращи повърхности се грундират с Dupa-Grund.

Повърхности, замърсени с промишлени газове или сажди: Почистват се чрез подходящи методи, механично или с гореща водна струя под налягане, в съответствие с действащите законни разпоредби. Грундират се в зависимост от вида и естеството на основата. 

Повърхностите, замърсени с гъби и водорасли: Мухълът и водораслите се почистват чрез мокро пясъкоструене, в съответствие със законните разпоредби. След това повърхностите се измиват с Capatox или FungiGrund. За предотвратяване на ново замърсяване препоръчваме полагането на Duparol-W като краен слой, след като повърхността изсъхне добре.

Напукани мазилки или бетонни повърхности: Боядисват се с Cap-elast.

Небоядисани зидове от варо-пясъчни тухли: Нанасят се бои Sylitol или AmphiSilan.

Повърхности със солни ефлоресценции: Солните ефлоресценции се отстраняват чрез почистване със суха четка. Нанася се един слой грунд Dupa-grund. При боядисване на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за постоянно сцепление на боядисания слой или за отстраняване на ефлоресценциите.

Повредени участъци: Малките повредени участъци се ремонтират с Caparol Fassaden-Feinspachtel. Дефектираните участъци надвишаващи 20 мм се ремонтират, за предпочитане с Histolith Renovierspachtel. Шпаклованата повърхност се грундира след това.

Вътрешни повърхности

Върху вътрешните повърхности се нанася боя Dupa-inn, боя без съдържание на вода, със слаб мирис, предназначена за бързи ремонти

Нанасяне

Нанася се с четка или мече, устойчиви на разтворители. Бели или светли цветове, със степен на светлост по-висока от 70:

  • Слой грунд или междинен слой Duparol или Duparol-W, неразтворен.
  • Краен слой Duparol или два крайни слоя Duparol-W , неразтворен.

Цветове със степен на светлост по-ниска от 70:

Слой грунд, респективно междинен слой Dupa-Haftgrund, фабрично оцветен и разреден с макс. 10% с Dupa-grund, или с CapaGrund Universal, оцветен в цвета на крайния слой. Краен слой с Duparol, неразреден

Разход

Duparol/Duparol-W около 200 ml/m2 за слой, при нанасяне върху гладки основи. Разходът нараства при нанасяне върху груби повърхности. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: Може да се нанася и при замръзване, но само ако основата е суха и не е покрита с лед.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, може да се положи следващ слой след 12 часа. По-ниските температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене.

Бележка

Duparol, Duparol-W и Dupa-Haftgrund са несъвместими с други материали или помежду си. Dupa-Haftgrund може да се разреди само с Dupa-grund.

За предотвратяване на видими следи от добавени участъци трябва да се боядисва с едно нанасяне, мокро върху мокро. Не се препоръчва използването на продукта върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. Обработката на Duparol в тъмни цветове, със степен на светлост под 70, в резултат на реверсивността на материала, може да доведе до получаване на петна при съхненето на крайния слой. Поради това, преди нанасяне на допълнителен слой Duparol трябва да се положи един междинен слой Dupa-Haftgrund или CapaGrund Universal (оцветен в цвета на крайния слой).

При фасадите изложение на извънредни условия, или при силно засегнатите от влагата фасади, поради неблагоприятните атмосферни условия, е налице завишен риск от появата на водорасли и гъби. Поради това, за уязвимите зони препоръчваме употребата на специалния продукт  Duparol-W. Този продукт съдържа активни вещества, които причиняват закъснение в появата на водорасли и гъби.

Duparol-Weste е продукт съдържащ специални активни вещества, възпрепятстващи образуването на водорасли и гъби. Тези активни вещества предоставят ограничена във времето защита, в зависимост от степента на замърсяване и на влага на носещия слой. Поради това не е възможна прекомерно дълготрайна защита срещу появата на гъби и водорасли. Duparol и

Duparol-W не се препоръчват за полистиренови плоскости или за термоизолационни системи.