Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Готова за нанасяне боя на базата на силикат, със свързващо вещество разтвор от калиеви  силикати, с органични стабилизатори. С помощта на Sylitol-Finish се получават покрития устойчиви на неблагоприятни условия, с висока покривна способност, имат много добра дифузия, фотостойчиви са. Sylitol-Finish се препоръчва за боядисване на: небоядисани минерални мазилки, добре свързани и без ефлоресценции естествени камъни, неизмазан зидове от варовик и за  ремонт на стари носещи бои и мазилки на базата на силикати.

Характеристики

 •  Устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия.
 • Абсорбционна способност
 • Пропускливост на CO2
 • Ефект на двойна силикатизация – подсилен с кварц
 • Много добро сцепление чрез силикатизация с минералните повърхности
 • Лесен за обработка

Основа

Калиев силикат с органична добавка, съгласно DIN 18363, параграф. 2.4.1

Опаковка

1,25 l, 7,5 l, 12,5 l, 15l

Цвят

Бял.

Sylitol-Finish  бял на цвят може да се оцвети с оцветители Histolith-Volltonfarben,  а като основа за оцветяване в компютъризираната система за оцветяване ColorExpress се използва във всички съвместими цветови колекции. За да се избегнат евентуалните грешки при оцветяване, проверете точността на оцветяване преди нанасяне на продукта. Върху една повърхност да се използват само материали с еднакъв партиден номер/идентично оцветени. Ярките, наситени цветове, като например: жълто, оранжево, червено и др. имат по-ниска покривна способност. Поради това при употребата на тези цветове се препоръчва нанасянето на предварителен слой в подобен пастелен цвят на бяла основа. Евентуално може да се наложи нанасянето на втори покривен слой. Устойчивост на цвета, съгласно БФС нр. 26: Клас: Б; Група: 1.

Гланц

Мат

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване. Разпечатаните контейнери се съхраняват добре затворени. Материалите се съхраняват само в пластмасови контейнери. Възможност за съхранение от около 12 месеца.

Технически данни

 • Максимална гранулация < 100 μm, S1
 • Плътност: около 1,5 g / m3
 • Дебелина на сухия слой: 100 – 200 μm Е3
 • Водопропускливост (стойност w): ≤ 0,1 (0,08) [kg/(m2•h0,5)] (нисък), W3
 • Дифузия еквивалентна на плътността на външния слой: (стойност sd): ≥ 0,14 (0,02) m (висока), V1