Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Продукт за фасади, със запълваща способност, приложим върху мазилки, стари носещи силикатни или дисперсионни бои и здрави термоизолационни системи. Предназначен и за визуално  уеднаквяване на неравномерно структурираните минерални мазилки или за подравняване текстурата на ремонтираните повърхности или на тези с повторно нанесена мазилка от системата AmphiSilan. Препоръчва се за запълване на малки технически пукнатини по мазилки.

Характеристики

 • Устойчив на неблагоприятни атмосферни условия
 • Отблъсква водата (хидрофобен)
 • Не образува филм  - микропорьозен
 • Висока пропускливост на водни пари
 • Ниско вътрешно напрежение
 • Пропусклив на CO2

Основа на материала

Комбинация от емулсия на силиконова смола и дисперсия на специална синтетична смола

Опаковка

15kg

Цвят

Бял. 

AmphiSilan-Compact може да се оцвети ръчно с оцветители AmphiSilan-Volltonfarben. При ръчно оцветяване трябва да се смеси цялото количество боя, за да се избегне получаването на различни цветове на боята. AmphiSilan-Compact може да се оцвети в система за компютъризирано оцветяване ColorExpress във всички използвани цветови колекции със степен на светлост над 60. За да се избегнат евентуалните грешки при оцветяване, проверете точността на оцветяване преди нанасяне на продукта. Върху непрекъснатите повърхности да се използва оцветена боя с еднакъв партиден номер/идентично оцветена. Устойчивост на цвета, съгласно лист БФС нр. 26: Клас: B; Група: 1

Гланц

Мат

Съхранение

На прохладно, без замръзване

Технически данни

 • Максимална гранулация < 300 μm, S2
 • Плътност: около 1,7 g / m3
 • Дебелина на сухия слой: 100 – 200 Е3
 • Водопропускливост: (стойност w): ≤ 0,1 [kg/(m2 • h0,5)] (ниска), W3
 • Класове пукнатини:

Покритие на пукнатини

Система на покритие: 1 x 800 g/m² FibroSil (като слой грунд и междинен слой), Клас: A1 (> 100 μm)

 • Система на покритие на напукани повърхности: 2 x
 • 400 g/m2 AmphiSilan-Compact, клас: A1 (> 100 μm).
 • Оцветяването може да причини изменения  в техническите параметри

Допълващи продукти

AmphiSilan-Tiefgrund Volltonfarben LF; AmphiSilan-Putzfestiger; AmphiSilan-Grundierfarbe; AmphiSilan