Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да са чисти, сухи и без разделителни вещества.

Подготовка на основата

Нови или вече налични цели термоизолационни системи с краен слой мазилки на базата на синтетични смоли, силиконови смоли, силикатни смоли,  варо-циментови мазилки (P II): Старите мазилки се почистват на мокро чрез подходящи  методи. При почистване с водна струя под налягане, температурата на водата да бъде макс. 60°C, с максимално налягане 60 бара. Спазвайте достатъчно време за съхнене след почистването. Полагането на финишен слой с материалите AmphiSilan се извършва в съответствие с вида на повърхността, спазвайки указанията, свързани с повърхността на основата.

Мазилки от хоросанови групи P Ic, P II и P III или силикатни мазилки: Новите мазилки се обработват след достатъчно време за изсъхване, обикновено 2 седмици при приблизително 20 ° C и 65% относителна влажност. При неблагоприятни метеорологични условия, като дъжд или вятър, времето за изсъхване на слоя мазилка се увеличава. Допълнителният грундиращ слой на CapaGrund Universal намалява риска от изтичане на варовик при използване на мазилки с по-висока алкалност от групи P Ic, P II и P III, така че покритието може да се нанася след 7 дни.

Стара мазилка: Мазилката трябва да се втвърди и да изсъхне добре. Нанесете грунд OptiSilan TiefGrund ако основата е груба, абсорбираща или леко пясъчна. Нанесете подсилващ грунд Dupa-Putzfestiger върху варовита мазилка.

Стара силикатна боя: Почиствайте хубаво натрупаните мърсотии. Отстранете компрометираните елементи чрез шлайфане. Нанесете грунд Dupa-Putzfestiger.

Мазилки на базата на синтетични смоли и носещи силиконови смоли: Старите мазилки се почистват според обичайните методи. При почистване с водна струя под налягане, да се спазва достатъчно време за съхнене. Нанесете CapaGrund Universal или OptiSilan TiefGrund. Покрийте нова мазилка на основата на синтетична или силиконова смола без предварителна обработка.

Носещи повърхности, покрити с дисперсионни бои: Леко лъскавите повърхности се шлайфат. Замърсените или кредиращи боядисани повърхности се почистват с водна струя под налягане. Грундират се с CapaGrund Universal.

Мазилки на базата на синтетични смоли, неносещи бои на базата на дисперсия или лак: Напълно се отстраняват, механично или със силна водна струя. Грундират се с CapaGrund Universal. Абсорбиращите, порьозни или песъчливи се грундират с Dupa-Putzfestige. Междинен слой с Caparol PutzGrund.

Зид от неизмазани тухли: За боядисване са подходящи само тухли устойчиви на замръзване или клинкер без чужди материали. Фугите на зида трябва да са без пукнатини и без соли. Грундират се с Dupa-Putzfestiger. Ако при положения междинен слой AmphiSilan или AmphiSilan-Compact се появят кафеникави петна, като краен слой се полага един слой боя Duparol.

Зидовете от тухли от варовиков камък: За боядисване са подходящи само устойчиви на замръзване или без чужди материали като пясък или глина. Фугите трябва да са без пукнатини. Кредиращите/прахообразни повърхности се почистват. 

Солните ефлоресценции се почистват на сухо с четка. Да се спазват инструкциите от BFS нр.2. Грундира се с OptiSilan TiefGrund. Като междинен слой се нанася  AmphiSilan-Compact.

Атакувани от мухъл повърхности: Боядисват се със специалната боя за външно приложение, съдържаща алгицидни и фунгицидни вещества ThermoSan. (Технически лист нр. 156).

Повърхности със солни ефлоресценции: Сухите солни ефлоресценции се отстраняват с четка. Грундират се с Dupa-Putzfestiger. При покрития на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за дълготрайната устойчивост на боята, респективно за изчезването на ефлоресценциите.

Повредени повърхности: Малките участъци с дефекти се ремонтират с Caparol Fassaden-Feinspachtel. Повредените повърхности с площ над 20 мм могат да се поправят с Histolith Renovierspachtel. Шпаклованата повърхност се грундира след това (технически лист нр. 710 и Nr.1029).

Разход 

Около 150–200 ml/m2 за слой върху гладки повърхности. Върху грапави повърхности  разходът нараства. Точният разход се определя след проби. Дебелината на слоя боя значително се повлиява от дългосрочния бактероциден и фунгициден ефект. Поради това Fungitex-W се нанася до насищане, в равномерен слой. Да не се нанася по-малко от минималната стойност предвидена за разход.