Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава C, DIN 18363, алинея 3

Подготовка на основата

Нови или вече съществуващи здрави термоизолационни системи с краен слой мазилки на базата на синтетични смоли, силиконови смоли, силикатни смоли, варови мазили (P Ic), варо-циментови мазилки (P II): Старите мазилки се почистват на мокро чрез подходящи методи. При почистване с водна струя под налягане, това се извършва при най-висока температура на водата от 60°C и максимално налягане 60 бара. Спазвайте достатъчно време за съхнене след почистване. Полагането на боята  Carbosil FassadenFarbe се извършва според вида на съществуващите мазилки, в съответствие със следните принципи свързани с основата:

Мазилки от групи хоросан P Ic, P II и P III или силикатни мазилки: Новите мазилки се боядисват след спазване на достатъчно време за съхнене, обикновено 2 седмици, при температура от около 20°C и относителна влажност на въздуха от 65%. При неблагоприятни метеорологични условия, като дъжд или вятър, се спазва значително по-продължително време. С нанасяне на допълнителен слой грунд CapaGrund Universal намалява риска от появата на варови ефлоресценции при алкалните мазилки от групи хоросани P Ic, P II респективно P III, като могат да бъдат боядисани само след 7 дни пауза.

Стари мазилки: ремонтираните участъци трябва да се втвърдят и изсъхнат добре. Върху силно абсорбиращите, порьозни, леко песъчливи мазилки се нанася един слой грунд AmphiSilan-Tiefgrund LF. Върху силно песъчливите, ронливи мазилки се нанася един слой грунд AmphiSilan-Putzfestiger.

Стари силикатни боядисани повърхности: Повърхностите със сцепление се почистват механично или с водна струя под налягане, в съответствие със законните разпоредби. Повърхностите без сцепление се почистват чрез остъргване и шлайфане. Нанася се един слой грунд AmphiSilan-Putzfestiger.

Носещи мазилки на базата на синтетична и силиконова смола:  Старите мазилки се почистват чрез подходящи методи. При мокро почистване работите продължават след изсъхване на повърхността в дълбочина. Нанася се един слой грунд AmphiSilan-Grundierfarbe или AmphiSilan-Putzfestiger. Новите мазилки на базата на синтетична или силиконова смола се боядисват без предварителна подготовка. Върху структурираните минерални мазилки се нанася един слой грунд AmphiSilan-Grundierfarbe.

Носещи повърхности, покрити с дисперсионни бои: Леко лъскавите повърхности се шлайфат. Старите, замърсени, кредиращи слоеве се почистват с водна струя под налягане, спазвайки законните разпоредби. Нанася се един слой грунд AmphiSilan-Grundierfarbe. При други видове почистване (измиване, почистване с четка, пулверизация), се нанася един слой грунд AmphiSilan-Putzfestiger.

Неносещи основи, покрити с лакове, дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли: Отстраняват се изцяло чрез подходящи методи, механично или чрез остъргване, след което се почистват със силна струя топла вода под високо налягане, спазвайки се действащите законни разпоредби. Нанася се един слой грунд AmphiSilan-Grundierfarbe; върху абсорбиращите, ронливи, песъчливи повърхности се нанася един слой грунд AmphiSilan-Putzfestiger. Като междинен слой се нанася AmphiSilan-Compact.

Неизмазани тухлени зидове: Подходящи за боядисване са само устойчивите на замръзване тухли, както и клинкерните тухли без странични материали. Фугите на зида трябва да са без пукнатини, зидът трябва да е сух и без соли. Нанася се един слой грунд AmphiSilan-Putzfestiger. При появата на кафеникави петна в междинния слой Carbosil FassadenFarbe или AmphiSilan-Compact, като краен слой се нанася боя  Duparol.

Тухлени зидове/зидове от варо-пясъчни блокчета: Подходящи за боядисване са само устойчивите на замръзване тухли, несъдържащи странични оцветяващи вещества като пясък или глина. Фугите на зида трябва да са без пукнатини. Почистват се кредиращите/ронливи повърхности. Солните ефлоресценции се почистват със суха четка. Да се спазват разпоредбите на лист БФС нр. 2. Нанася се един слой грунд AmphiSilan-Tiefgrund LF. Като междинен слой се нанася AmphiSilan-Compact.

Повърхности замърсени с плесени или мухъл: Да се използва специалната боя с фунгициден и алгициден ефект ThermoSan (технически лист нр. 156).

Повърхности със солни ефлоресценции: Солните ефлоресценции се почистват със суха четка. Нанася се един слой грунд AmphiSilan- Putzfestiger. При покритие на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за продължителната устойчивост на боята, респективно за изчезването им.

Повредени повърхности: Малките участъци с дефекти се ремонтират с Caparol Fassaden-Feinspachtel. Дефектните участъци с размери надвишаващи 20 mm могат да се ремонтират с Histolith Renovier-spachtel. След това, ремонтираните участъци се грундират.

Нанасяне

Нанася се с четка или мече. Като слой грунд, респективно като междинен слой, Carbosil FassadenFarbe се разрежда с макс. 10% вода. При нанасяне върху груби повърхности, в зависимост от структурата и абсорбционната способност, междинният и крайният слоеве трябва да се разредят малко повече и да се разнесат добре. Степента на разреждане се определя с проби.

Като краен слой се нанася Carbosil FassadenFarbe разреден с макс. 5-10% вода. За получаване на повърхност без следи от четка или мече, особено при наситените цветове, крайният слой Carbosil Fassaden-Farbe се разрежда с 10% вода. Между полагането на отделните слоеве трябва да се спазва време за съхнене по поне 12 часа.

За изравняване на неравномерни мазилки и за запълване на пукнатини в мазилките се нанася един междинен слой Amphisilan-Compact, разреден с макс. 5-10% вода.

Разход

Около 150–200 ml/m2 за слой, при нанасяне върху гладки повърхности. Разходът нараства при нанасяне върху груби повърхности. Точният разход се определя с  проби.

Условия за обработка

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 5°C на подслоя и въздуха.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността и може да се положи следващ слой след 12 часа. Устойчивост на дъжд след около 24 часа. По-ниските  температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене.

Бележка

За предотвратяване на видими следи от добавени участъци трябва да се боядисва с едно нанасяне, мокро върху мокро. Не се препоръчва използването на продукта върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. При нанасяне чрез пръскане Airless, боята трябва да се разбърка добре и да се прецеди преди ползване.

При фасади изложени на висока влага, поради специални климатични условия на обекта или  под влиянието на особени климатични влияния, се характеризират със завишен риск от появата на водорасли и гъби. При тези случаи препоръчваме използването на специалния продукт ThermoSan. Продуктът съдържа вещества, които временно възпрепятстват появата на водорасли и гъби.

При плътните, студени основи или при продължителен процес на съхнене, дължащ се на неблагоприятните атмосферни условия (дъжд, роса, мъгла), по боядисаната повърхност може да се появят лъскави и лепкави, жълти/прозрачни следи от протичания (добавки). Добавките са разтворими във вода и лесно изчезват под действието на достатъчно количество вода, напр. няколко поройни дъждове. Това не повлиява отрицателно на качеството на сухия боядисан слой. Въпреки това, при следваща обработка, тези следи от протичания трябва да се намокрят предварително и след кратко изчакване да се отстранят изцяло. Необходимо е допълнително грундиране с CapaGrund Universal. Когато боята се нанася при подходящи климатични условия, не се наблюдава появата на тези следи от протичания.

Следите от извършените повърхностни ремонти зависят по повече фактори и са неизбежни (лист БФС нр.25).

Съвместимост с други бои: Боята Carbosil FassadenFarbe не трябва да се смесва с други материали, особено с оцветители на базата на дисперсия, оцветители на силикатна основа или други оцветяващи концентрирани продукти.