Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основата трябва да бъде здрава/устойчива, суха, чиста и без съдържание на вещества, които могат да възпрепятстват добрата адхезия. В Германия: Следвайте VOB, част C, DIN 18363, раздел 3. 

Подготовка на основата

Нови и съществуващи, здрави ETICS/EWI системи с повърхности от мазилки/шпакловки на основата на синтетични свързани смоли (органични), мазилки/шпакловки на основата на синтетични смоли, силикатни мазилки/шпакловки и вароциментови разтвори/мазилки (PII) / минимална якост на натиск съгласно DlN EN 998-1: 1.5 N/mm2: 

ETICS трябва да бъде произведена в съответствие с валидните указания за обработка и да има здрав армиращ слой с дебелина от > 4 mm. Армиращата мрежа трябва да бъде вградена в горната една трета на армиращия слой. Фугите трябва да бъдат херметизирани срещу проливен дъжд, а повърхността на съществуващите мазилки/шпакловки трябва да бъде здрава/устойчива. Нездравите системи, неотговарящи на горепосочените минимални изисквания, трябва първо да бъдат ремонтирани по технически подходящ начин. Почистете съществуващите мазилки/шпакловки по подходящ метод на мокро почистване. Максимална температура на водната струя под високо налягане: 60°C. Налягане: макс. 60 bar. Оставете да изсъхне напълно. Нанесете слой Muresko CoolProtect съобразно типа на съществуващия повърхностен слой мазилка/шпакловка и детайлите по подготовка на основата, както е описано подолу. 

Мазилки/шпакловки от група/клас PII (вароциментови разтвори), PIII (циментови разтвори) / Минимална якост на натиск съгласно DIN EN 998-1: 1.5 N/mm2:

Новите мазилки/шпакловки трябва да бъдат оставени необработени за достатъчно дълго време, обикновено за 2 седмици при 20°C и относителна влажност от 65%. Неблагоприятните климатични условия, например, наличие на вятър или дъжд, удължават процеса на втвърдяване и следователно трябва да се осигурят по-продължителни времена на изчакване. Опасността от варовиковото отлагане на алкални повърхностни вароциментови разтвори от класове PII и PIII може да бъде минимизирана чрез нанасяне на допълнителен грундиращ слой с CapaGrund Universal, а повърхностният слой мазилка/шпакловка може да бъде нанесен след време на изчакване от 7 дена. Съществуващи мазилки/шпакловки: Трябва да се остави достатъчно време на ремонтираните повърхности, за да се втвърдят и изсъхнат. При силно порести, абсорбиращи мазилки/шпакловки, нанесете един грундиращ слой с OptiGrund. На ронещи се и кредирали основи, нанесете грунд Dupagrund или използвайте AmphiSilan Putzfestiger върху ETICS/EWI системи с EPS

Съществуващи покрития от силикатна боя и мазилка/шпакловка:

Почистете, здравите/устойчиви покрития механично или с водна струя под високо налягане, съгласно разпоредбите. Нанесете грунд CapaGrund Universal. Отстранете неустойчивите, изветрени покрития чрез изтъркване, песъкоструйна обработка/шлифоване или остъргване. Нанесете грунд AmphiSilan Putzfestiger.

Автоклавен клетъчен бетон (AAC) / клетъчен бетон със здраво съществуващо покритие:

Почистете здравите/устойчивите повърхности и нанесете един грундиращ слой с CapaGrund Universal. Вж. нашите продукти Disbon за реновиране на нездрави AAC покрития. 

 Здрави/устойчиви покрития от емулсионна боя:

Почистете замърсените, кредирали слоеве боя с водна струя под високо налягане, съгласно разпоредбите. Нанесете един грундиращ слой с CapaGrund Universal. Нанесете грунд Dupa-grund или използвайте AmphiSilan Putzfestiger върху EPS изолационни панели, когато прилагате други методи на почистване (измиване, почистване с телена четка, маркуч с вода).

Нанасяне

Нанесете с четка за боя или валяк. 

Система за покриване на повърхности 

Отстранете местата, атакувани от водорасли или гъбички (гъби/плесени/мухъл) чрез обработване с водна струя, съдържаща абразивен прах, в съответствие с разпоредбите. Използвайте Capatox или FungiGrund и оставете повърхностите да изсъхнат добре.

Първи слой/грунд и междинен слой: Muresko CoolProtect, разреден до макс. 10 % с чешмяна (питейна) вода. Когато добавяте макс. 10 % AmphiSilan-Tiefgrund, в повечето случаи, допълнителният грундиращ слой може да бъде изпуснат, когато става въпрос за основен ремонт на покрития.

Финишен слой: Muresko CoolProtect, разреден до макс. 5 % с чешмяна вода. За да запазите повърхностната текстура на грубо-текстурираните мазилки/шпакловки, разредете първия слой до макс. 15 - 20 %, а повърхностния слой до макс. 10 %.

Разход

Приблизително 200 ml/m2 на слой върху гладка основа. При грубо-текстурирани повърхности съответно повече. Определете точното количество на необходимия материал, като нанесете пробно покритие на място. 

Условия за нанасяне

Долна температурна граница за нанасяне и изсъхване: +5 °C на продукта, основата и околния въздух. 

При +20 °C и относителна влажност от 65% повърхността е суха и върху нея може да бъде нанесен слой покритие след 4 - 6 часа. Тя е напълно суха и готова да бъде подложена на натоварване след приблизително 3 дена. По-ниските температури и по-високото съдържание на влага удължават времето на изсъхване.