Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Описание на продукта

Специален пигмент, отразяващ слънчевата светлина в близката инфрачервена област (NIR) и в съседната видима област. Постига се по-ниска степен на повърхностно нагряване.

Област на приложение

Основи с топлоизолация, като ETICS с EPS-Dalmatiner-Fassadendammplatten (EPS изолационни панели Далматина) и MW (минерална вата) изолационни материали, AAC/клетъчен бетон, изолационни мазилки и т.н. с покрития в тъмни цветове. Специалният състав на пигмента осигурява по-малко нагряване под действието на слънчевата светлина, включително отразяване на част от слънчевата светлина във видимия спектър и голяма част от слънчевата светлина в близката инфрачервена област на спектъра (NIR).

Характеристики

 • Разрежда се с вода, безвреден за околната среда, с много слаб мирис
 • Устойчив на климатични въздействия
 • Водоотблъскващ съгласно DIN 4108.
 • Устойчив на алкалност, следователно не се осапунява.
 • Лесен за нанасяне
 • Отлично покриване по ръбове и ъгли
 • Този продукт съдържа консервант за защита от влошаване на характеристиките на покривния филм при опасност от водорасли и плесен. 

Основа

Силиконова смола + чиста акрилна дисперсия/емулсия 

Опаковка

12,5l

Цвят

Muresko CoolProtect се доставя готова за употреба, тонирана в завода в желания тъмен цветови нюанс. Проверете тонирания продукт, преди да го нанесете, за да избегнете разликите в цветовете. Винаги използвайте тонирана боя от една и съща партида, когато нанасяте по повърхности в една равнина. Ако използвате цветови нюанси с по-ниска покривна способност, например, червена, оранжева или жълта, е препоръчително да нанесете грундиращ слой (долен слой) с Muresko или CapaGrund Universal, оцветен при използване на ColorExpress в подходящ цвят на системата на грунда. Може да се наложи да бъде нанесен и втори повърхностен слой. 
 Устойчивост на цвета съгласно Информационен лист за безопасност на BFS № 26:

Клас: B Група: 1-3, в зависимост от цвета. 

Степен на покритието

Матов, G3 

Съхранение

Да се съхранява на хладно, но да не се допуска замръзване

Технически данни

 Характеристики съгласно DIN EN 1062: Оцветяването може да доведе до промени. 

 •  Плътност: Приблизително 1.5 g/cm3
 • Максимален размер на частиците: < 100 µm, S1
 • Дебелина на сухия филм: 100-200 µm, E3
 • Водопропускливост (w-стойност): < 0.1 [kg/(m2/ h0,5)] (ниска) W3
 • Пропускливост на водните изпарения (sd-стойност): > 0.14 - < 1.4 m (средна), V2