Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Боя с извънредно предимство: кварцовите наночастици втвърдяват специалната комбинация свързващи вещества – силиконови смоли и образуват срещу замърсяването плътна, твърда минерална кварцова триизмерна мрежа,  запазвайки по този начин фасадите чисти за по-дълго време.

Благодарение на специалната комбинация свързващи вещества на базата на силиконови смоли се образува хидрофобно покритие на фасадите, с висока пропускливост на водни пари, на боядисаните или небоядисани мазилки  и  минералните основи. ThermoSan е предвиден като покривен слой върху всички повърхности на термоизолационните системи, напр. мазилки на базата на синтетични смоли, силиконови смоли, силикатни смоли и варо-циментови мазилки.

Характеристики

 • Защитен филм срещу водорасли и гъби
 • Устойчивост на алкални вещества, не сапунизира
 • Висока пропускливост на CO2
 • Не образува филм, микропорьозност
 • Покрива малките технически пукнатини на мазилките
 • Съдържа специални пигменти с фото-каталитично действие

Свързващо вещество

Комбинация от емулсия – силиконова смола и новото хибридно свързващо вещество на органична/неорганична основа.

Опаковка

12,5l

Цвят

Бял.

ThermoSan може да се оцвети с оцветители AmphiSilan-Volltonfarben. При ръчно оцветяване на цветовете трябва да се смеси цялото количество боя, за предотвратяване получаването на различни цветове на боята.

При поръчка на боя в количества надвишаващи 100l, продуктът може да се достави по заявка фабрично оцветен в желания цвят. ThermoSan може да се оцвети в компютъризираната система за оцветяване ColorExpress във всички използвани цветови колекции.

Устойчивост на цвета, съгласно лист БФС нр. 26: Клас: A Група: 1

Гланц

Мат

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване.

Технически данни

 • Максимална гранулация < 100 μm, S1
 • Плътност: 1,5 g / cm3
 • Дебелина на сухия слой: 100-200 μm E3
 • Водопропускливост: (стойност w: <0,1 [kg/(m2 . h0,5)] (ниска), W3
 • Дифузия, еквивалентна на плътността на въздушен слой sdH2O (стойност sd): < 0,14 m (висока) V1