Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава. В, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Мазилки от групи P II и P III: Твърдите мазилки,с нормална абсорбция се боядисват без предварително грундиране. Върху силно порьозните,песъчливи,абсорбиращи мазилки се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Гипсови мазилки и готови мазилки от група PIV: Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund. Гипсовите мазилки се шлифоват при необходимост, отстранява се праха и се нанася един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB

Гипсови строителни плоскости: Върху абсорбиращите плоскости се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или CaparolTiefgrund TB. Върху много твърди и гладки плоскости се нанася един слой грунд CaparolHaftgrund

Плоскости от гипскартон: Шлайфат се следите от шпакловане. Меките или шлайфани гипсовите повърхности се укрепват с Caparol Tiefgrund TB. След това се нанася един слой грунд Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Върху плоскостите с петна, разтворими във вода, се нанася един слой грунд Caparol AquaSperrgrund. Вижте лист BFS нр. 12.

Бетон: Отстраняват се евентуалните декофражни остатъци, както и прахообразни,песъчливи вещества.

Газобетон: Нанася се един слой грунд Capaplex, разреден с вода 1 : 3.

Зидове от неизмазани тухли: Боядисват се без предварителна подготовка.

Стари носещи покрития: Матовите, леко абсорбиращи повърхности се боядисват без предварителна подготовка. Гланцираните и покрити с лак повърхности се шлифоват, за да се постигне сцепление. Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund

Неносещи покрития: Отстраняват се неносещите повърхности като лакове, дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли. Върху гладките, леко абсорбиращи повърхности се нанася един слой грунд Caparol-Haftgrund. Върху силно порьозните, песъчливи или абсорбиращи повърхности се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Минералните неносещи бои се отстраняват механично, като повърхността се почиства от прах.Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB.

Слоеве боя на базата на туткал: Измива се добре повърхността, отстранявайки изцяло старите слоеве. Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB

Небоядисани релефни тапети: Боядисват се без предварителна обработка Стари нездрави тапети: Изцяло се отстраняват. Измиват се остатъците от хартия и лепило. Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB.

Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини: Петната от никотин,както и от сажди или мазнини се измиват с вода и обезмасляващ почистващ препарат,след което се оставят да изсъхнат добре . Петна от вода се почистват на сухо, с четка. Нанася се един слой изолиращ грунд Caparol AquaSperrgrund.

Дърво и дървен материал: Нанасят се лакове Capacryl Acryl или Capacryl PU - екологични лакове, разтворими във вода.

Малки дефекти: След подходяща подготовка на повърхността, се поправят с Caparol Akkordspachtel, съгласно указанията за обработка, като след това се нанася един слой грунд,ако е необходимо.

Начин на нанасяне

С четка или мече. Оборудването се измива с вода веднага след употреба.

Първоначална обработка: Евентуалният слой мухъл се измива. Повърхността се третира добре с FungiGrund и се оставя да изсъхне. Да се спазват законните правила и разпоредби (напр. свързаните с опасните вещества и биологичните материали)

Слой грунд или междинен слой: FungiStop-W, разреден с макс. 10 % вода. Краен слой: FungiStop-W, неразреден или разреден с макс. 5% вода.

Разход

Минимум 120 ml/m2 за слой за гладки повърхности. При полагане върху груби повърхности, разходът расте. Точният разход се определя след проби. Дебелината на слоя боя влияе върху устойчивостта във времето и бактериалния и фунгициден ефект. FungiStop-W се нанася равномерно до насищане. Разходът не трябва да е по-малък от посочените стойности.

Време за съхнене

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха повърхността на боята изсъхва и може да се нанесе друг слой боя след 4-6 часа. Боята изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. При по-ниски температури и завишена влажност на въздуха се удължава времето за съхнене.

Условия за работа

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 5°C за основата и въздуха

Бележка

В помещенията, в които се произвеждат или съхраняват хранителни продукти не се нанасят грундове на база разтворители. В тези помещения се полага само грунд OptiGrund E.L.F. Помещенията боядисани с FungiStop-W трябва да се проветряват поне 3 дни преди да се пуснат в употреба. В силно замърсените с мухъл помещения, особено в търговските такива да се използва Indeko-W sau Fungitex-W. При нанасяне на Caparol-Tiegrund TB във вътрешни помещения, може да се появи специфична миризма на разтворител.Поради това трябва да се осигури подходящо проветрение на работното помещение. В чувствителна среда се препоръчва нанасянето на Amphisilan-Putzfestiger, грунд без ароматични вещества и със слаба миризма.