Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Fungitex-W е специална латексова боя, съдържаща фунгицидни и бактерицидни вещества. Препоръчва се за боядисване на влажни търговски помещения,като фабрики, кланици, мандри, болници, санитарни помещения, но и жилища. Fungitex-W е с клас 1 устойчивост на мокро триене и поради това е предназначена за повърхности, изискващи почистване или които се  обработват с дезинфектанти и благодарение на тези характеристики отговаря на предписанията за хранителна хигиена.

Fungitex-W е тествана в съответствие с директивите на Комитета за оценка на строителните материали по отношение на здравето (AgBB) и съвместимостта на  продукта за вътрешни помещения. Стриктните изисквания свързани с емисиите на летливи вещества не са надвишени,  

потвърждавайки се съвместимостта на продукта за употреба във вътрешни помещения. 

Характеристики

 • Разтворима във вода
 • Без разтворител
 • Дифузионна способност
 • Много устойчива на миене и почистване
 • Лесна за работа
 • Устойчива на дезинфектанти на водна основа
 • Отговаря на хигиенните норми за помещение за хранене
 • Със слаба миризма

Технически данни

 • Устойчивост на мокро триене Клас 1, съгласно DIN 53 778.
 • Покривност: клас 2, при  7 m²/l , респективно около 140 ml/m².
 • Гланц: Копринено матов
 • Максимална гранулация: Фина (<100μm)

При оцветяването могат да се появят несъответствия в техническите параметри.  

Опаковка

12,5 l; 25 l; 120l ; 220l

Цвят 

Бял.

Може да се оцветява с минерални/ неорганични  оцветители в пропорция от макс. 5 %. При ръчно тониране е необходимо да се  смеси цялото количество боя, за да се  избегне получаването на различни цветове  на боята.  При поръчка за цвят в количество по-голямо от 100 l, продуктът може да се достави по заявка вече оцветен в завода в желания цвят. Ярките, наситени цветове, като например: жълто, оранжево,червено и др., имат по-ниска покривна способност.  Поради това се препоръчва при тези цветове да се нанесе предварителен слой в подобен  пастелен цвят, на базата на бял цвят. Евентуално, може да е необходим и следващ  покривен слой.

Свързващо вещество

Дисперсия на базата на синтетични смоли, съгласно DIN 55 945.

Плътност

1,4 g/cm³