Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Внимание, съдържа биоцидни вещества. Преди употреба прочетете обозначенията и информацията за продукта. Fungitex-W и Capatox се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите или кожата, измийте веднага с много вода. При поглъщане потърсете веднага лекарска помощ,покажете етикета или опаковката на продукта, тъй като е налице риска от унищожаване на чревната флора. Да не се разлива във води, канализация или в почвата. Да се работи само с нанасяне с четка или мече. Други указания: вижте техническия лист за безопасност

 

Съхранение

На прохладни места. Да се предпазва от замръзване

 

Отпадък

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала могат да се изхвърлят като остатъци от бои на водна основа, а сухите остатъци от материала като втвърдени бои или домакински отпадъци.

Съдържание

Дисперсия на базата на смоли от поливинилацетат, титаниев диоксид, цинков оксид, силикати, калциев карбонат, вода, материали, подпомагащи образуването и съхранението на филм, добавки, консерванти. 

Код на продукта

M-DF02F