Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

CapaFresh е боя на базата на акрилна дисперсия, с наситено бял цвят, за боядисване на стени и тавани на вътрешни помещения. Матова боя, разтворима във вода, без разтворители, екологична, със слаб мирис и изключително икономична.

 

 

Свойства

·         Без разтворители; разтворима във вода.

·         Много добър дифузионен капацитет.

·         Стойност sd < 0,1 m.

·         Екологична със слаб мирис.

·         Лесна за обработка.

 

 

Основа на материала

Синтетична дисперсия, съгласно DIN 55945..

 

 

Опаковка/Вместимост съд

9 л, 15 л, 28 л

 

 

Цвят

Бял.

 

Може да се оцвети ръчно с оцветители CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (предишното Alpinacolor) или AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe. При ръчно оцветяване трябва да се смеси цялото количество боя, за да се избегне получаването на различни цветове на боята.

При поръчка на боя в количества надвишаващи 100 л от същия цвят, продуктът по заявка може да бъде доставен фабрично оцветен. За да се избегнат евентуалните грешки при оцветяване, проверете точността на оцветяване преди нанасяне на продукта. Върху непрекъснатите повърхности да се използва оцветена боя с еднакъв партиден номер/идентично оцветена.

 

 

Гланц

Матов  (съгласно DIN EN 13 300)

 

 

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване.

 

 

Технически данни

Характеристики съгласно DIN EN 13 300:

Оцветяването може да причини изменения в техническите параметри

Износване при мокро триене: Клас 5

Контрастно отношение: Покривна способност клас 4, при резултатност

от 7 m2/lt. респективно 130 ml/m2

Максимална гранулация: фина (< 100 μm)

Плътност: 1,55 g/cm3