Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Приложение

Интериорна боя, предназначена за боядисване на интериорни стени и тавани.

Характеристики

  •   С ниски емисии, без мирис, без разтворители
  •   Екологично чист
  •   Дифузен капацитет
  •   Sd стойност < 0,1m
  •   Лесна обработка

Основа

Синтетична дисперсия

Опаковка

2,5 l, 9 l,15 l, 28 l

Цвят

Бял

За ръчно оцветяване е необходимо да се смеси цялото количество боя, за да се избегнат разликите в цвета.
При поръчка на боята в количества над 100 литра. от един и същи цвят, продуктът може да бъде доставен, при поискване, оцветен във фабриката. За да избегнете грешки при тониране, проверете точността на цвета преди да поставите продукта. На непрекъсната повърхност ще се използва оцветена боя с номер на партида / цвят идентичен.

Степен на блясък

Мат

Съхранение

Студено, но без замръзване

Технически данни

Характеристики съгласно DIN EN 13 300:
Поради нюанса са възможни промени в техническите параметри:

  •   Устойчивост на мокро триене Клас 5
  •   Съотношение на контраста: Възможност за покритие от клас 2 при добив от 7 m2/l, съответно 130 ml/m2
  •   Фино гранулиране (<100 μm)
  •   Плътност: 1,65 g/cm3