Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Caparol Innenfarbe 100 е дисперсионна боя с висока покривност, матова, за вътрешно боядисване на стени и тавани. 

Характеристики

  • С малки емисии, без разтворители, със слаба миризма
  • Разтворима във вода, екологична
  • Дифузионна способност, стойност  Sd < 0,1m
  • Лесна обработка

Основа на материала

Синтетична дисперсия, съгласно DIN 55945.

Опаковка

2,5 l, 9 l, 15 l, 28 l

Цвят

Бял.

Може да се оцвети ръчно с оцветители CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe  или AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe. При ръчно тониране трябва да се смеси цялото количество боя, за да се избегнат различия в цвета. При поръчка на боя в количества надвишаващи 100 l от същия цвят, продуктът може да бъде доставен по заявка, вече оцветен в завода. За да се избегнат евентуалните грешки при тониране, проверете точността на оцветяването преди нанасяне на продукта. За непрекъснати повърхности ще се използва боя с идентичен партиден номер/боядисване.

Степен на гланц

Матова (съгласно DIN EN 13 300)

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване.

Технически данни

  • Мокро триене: клас 5
  • Покривност, клас 2 при 7 m2/l респективно 130 ml/m2
  • Максимална гранулация: фина (< 100 μm)
  • Плътност: 1,64 g/cm³