Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са чисти, без отделящи се вещества и сухи. Спазвайте VOB, гл. C, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Твърди и лесно абсорбиращи се минерални повърхности, както и стари матови и носещи бои се боядисват без предварителна подготовка.

Слой грунд с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger се нанася върху песъчливи и силно абсорбиращи повърхности, както и върху полирани и меки гипсови мазилки.

Петна от никотин, петна от сажди или мазнини се измиват с вода, в която се добавя обезмасляващ домакински препарат, почистват се отново с чиста вода и след това се оставят да изсъхнат добре. Петната от суха вода се почистват с четка.

Малки дефекти: След подходяща подготовка на повърхността, поправете с Caparol Akkordspachtel, съгласно инструкциите за обработка и след това нанесете слой от грунд, според случая.

Начин на нанасяне

За приложение се използват устойчиви на разтворители четки и валяци, както и подходящи безвъздушни устройства.
Безвъздушно приложение:

  • Ъгъл на разпръскване: 50 °
  • Дюза: 0.021 "
  • Налягане на разпръскване: 150-180 бара

За безвъздушно приложение, Dupa-innNº 1. Оборудването се почиства веднага след употреба с бял спирт или четки за почистване.

Структура на покритието

Наситен и равномерен слой от неразредена боя Dupa-inn Nº 1. Предварително се нанася слой грунд или междинен слой с Dupa-inn Nº1.

На контрастните цветни повърхности се нанася слой от грунд с CapaGrund Universal върху неравномерно абсорбиращите основи.

Разход

прибл. 180 ml/m2 при гладки повърхности. Разхода се увеличава при по-груби повърхности. Точната консумация се определя чрез извършване на тестове.

Условия за обработка

Долна граница на температура за нанасяне и сушене:
Може да се прилага и в условия на замръзване, когато повърхността е суха и без лед. За оптимално приложение ще се гарантира температура на материала най-малко + 10 ° C.


Време за изсъхване

При + 20 ° C и 65% относителна влажност, боята се изсушава на повърхността след 4-6 часа. Може да се полага последващ слой приблизително след часа. Напълно сух в дълбочина е след 2 седмици. Ниските температури и високата влажност на въздуха удължават времето за сушене.

Инструменти

Почистете ги с вода, веднага след употреба

Бележка

Боята на основата на разтворители не трябва да се използва в помещения, където се приготвя или съхранява храна. В този случай препоръчваме да нанесете продукта Caparol AquaSperrgrund, последван от завършваща боя без разтворители, напр. Indeko-плюс.

В началната фаза, след нанасянаето на Dupa-inn № 1, разтворителите се изпаряват няколко дни. Чрез редовно проветряване на помещенията това време за изпаряване може да бъде съкратено. В чувствителни помещения използвайте Caparol AquaSperrgrund или Aqua-inn № 1.

След Aqua-inn № 1 не се препоръчва да се полага боя на водна основа. За да избегнете видими припокривания, боядисвайте без прекъсване, мокро върху мокро. Когато боядисвате цветени повърхности, поради голямото разнообразие от замърсители, които могат да присъстват в основата, препоръчваме да извършите предварителни тестове. В случай на обновяване, чрез покриване на Dupa-inn № 1 с дисперсионна боя на водна основа, водоразтворимите вещества могат да бъдат разтворени и видими върху току-що получената повърхност.