Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Dupa-inn Nº 1 е интериорна изолационна боя без разтворители, с висок капацитет на покритие. Нанася се на един слой и служи като изолиращ слой върху повърхности с никотинови петна или петна от суха вода. Може да се нанася върху полистирол. Той оптимално изолира проникващи вещества, но не разтваря полистирола.

Характеристики

  • Силно изолационен ефект
  • Висока капацитет на покритие; в повечето случаи е достатъчно да се нанесе един слой боя
  • Устойчив на мокро триене
  • Добра дифузионна способност
  • Устойчив на замръзване
  • Лесно приложение

Основа

Полимерна смола

Опаковка

5, 12,5 l

Цвят

Бял.
Може да се тонира ръчно с макс. 2% Universal-Abtönkonzentrat MIXOL® Oxyd-Types (концентрирано багрило). В случай на ръчно оцветяване е необходимо да се смеси цялото количество боя, за да се избегнат разликите в цветовете.

Степен на блясък

Мат

Съхранение

Допълнителна информация: вижте информационния лист за безопасност на продукта.

Технически данни

  •   Плътност: 1.5 g / cm3