Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Приложение

Специална интериорна боя, предназначена за бързо и екологично обновяване на стените и таваните, замърсени с никотинови петна. IsoDeck има изолационен ефект, не съдържа разтворители и изсъхва много бързо, така че може да се използва главно в домове, офиси, ресторанти, хотели и др. изсъхва бързо и няма неприятни миризми.

Характеристики

  • Разтваря се с вода, екологична и слаба миризма
  • Добър изолационен ефект
  • Много добра дифузенонна способност, Sd стойност <0.1 m

Основа

Синтетична дисперсия

Опаковка

12,5 l

Цвят

Бял.

Може да се оцветява с макс. 10% AmphiColor или CaparolColor. За ръчно оцветяване е необходимо да се смеси цялото количество боя, за да се избегнат разликите в цвета.

Степен на блясък

Мат

Съхранение

Студено, но без замръзване.

Технически данни

Поради нюанса са възможни промени в техническите параметри.

  •   Устойчивост на мокро триене: Клас 2 съответства на срока на измиване съгласно DIN 53 778
  •   Съотношение на контраста: клас на покритие 1, при добив от 8 m2 / l съответно 125 ml / m2/l respectiv 125 ml/m2
  •   Фино зърно (<100 μm)
  •   Плътност: 1.5 g / cm3