Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основата трябва да бъде здрава, суха, чиста, без наличието на разделящи субстанции,  товароспособна.Да се спазват изискванията на VOB, част C, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Мазилки и шпакловки от строителни разтвори групи PII (вар - цимент) и PIII (цимент):
Здрави мазилки/шпакловки с нормална абсорбираща способност не изискват предварителна обработка. Силно порьозни, песъчливи и хигроскопични повърхности да се грундирата с OptiGrund E.L.F.или CapaSol LF. 

Гипсови шпакловки, дисперсионни гипсови мазилки и разтовори от група P IV: 
Нанесете един грундиращ слой Сaparol-Haftgrund. Песъчливи и меки гипсови шпакловки да се обезпрашат и да се грундират с Caparol-Tiefgrund TB. 

Гипсови панели: 
Грундирайте основата с OptiGrund E.L.F или Caparol-Tiefgrund TB. При здрави основи с нормална попиваща способност нанесете първи слой caparol Grundier konzentrat разреден в съотношение 1:10 с вода. Много плътните, гладки основи да се грундират с Caparol-Haftgrund за осигуряване на адхезия на последващите слоеве финишни покрития. 
 

Гипсови панели тип сандвич (гипс-картон): 
Основата трябва да се почисти чрез шлайфане и обезпрашаване. Меките и груби участъци трябва да се поправят преди да бъдат грундирани с подходящ материал, след което да се заздравят с Caparol-Tiefgrund TB. Пълноплощно грундиране с Сaparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Платна от гипс-картон с петна от влага да се почистят на сухо с мека четка   и да се грундират с Caparol AquaSperrgrund. 
 

Бетон: 
Преди обработка обезпрашете и почистете добре основата. 


Газобетон (AAC): 
Грундирайте основата с разреден в съотношение 1 : 3 с вода. 


Лицева зидария, варовикови тухли: 
Не се изискват предварителни обработки. 


Здрави стари покрития: 
Матови бои, слабо попиващи основи могат да се обработват без предварителна подготовка. При нужда грундирайте с Caparol Grundier Konzentrat, разреден в съотношение 1:10 с вода, CapaSol LF или ОptiGrund E.L.F. (Проверете основата; не бива при нанасянето на грунда да оставата гланцови следи). Гланцови стари покрития трябва да се шлайфат до матиране, след което основата се почиства и обезпрашава и се грундира с Caparol-Haftgrund. 


Нездрави съществуващи покрития: 
Нездравите покрития трябва напълно да се отстранят. Грундирайте слабо попиващите основи с CaparolHaftgrund. Силно абсорбиращите повърхности  грундирайте с ОptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Остатъци от минерални нездрави покрития трябва да се отстранят напълно, да се обезпраши основата и да се грундира с Caparol-Tiefgrund TB. 


Акустични плоскости, Акустични мазилки: 
Реставрирането на акустични системи изисква внимателен подбор на материали и правилно изпълнение на процедурите. За правилно изпълнение, моля свържете се за съвет с нашата техническа служба. 


Изцветена боя: 
Измийте петната напълно и грундирайте Caparol-Tiefgrund TB. 


Тапети от стъклофибър, хартия: 
Не е необходима допълнителна подготовка. 


Повредени тапети: 
За да се премахнат изцяло, основата трябва да се измие много добре и да се грундира с Caparol-Tiefgrund TB.

Начин на полагане

Продуктът може да се нанася с четка, валяк или машина за безвъздушно полагане. 
Полагане с машина тип Airless: 
Ъгъл на пръскане: 50° 
Дюза размер: 0.021” - 0.026" 
Налягане: 150 - 180 bar 
Инструментите да се почистят с вода веднага след употреба.

Изграждане на покритието

Нанесете първи слой CapaSilan, разреден с макс. 10% вода. 
При работа на големи площи с машини може да се ползва разредждане с до 20% вода. 
Финишен слой: Нанесете CapaSilan разреден до макс. 5% вода

Разход

Около 140 ml/m² за гладка повърхност. Върху груби и текстурни основи разходът се увеличава. Точен разход се определя след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Температура на работа

Минимална температура на работа и съхнене: +5 °C за материала, основата и въздуха в помещенията.

Съхнене

При температура около +20 °C и 65% относителна влажност, време за съхнене около 4-6 часа и основата е готова за нанасяне на следващ слой. Пълно изсъхване след около 3 дни. При по-висока влажност и по-ниски температури времето за съхнене се удължава.

Внимание

Боята трябва да се разбърка добре преди полагане с машина тип „airless”. При употреба на Caparol-Tiefgrund TB в интериорни помещения, имайте предвид, че продуктът е на база активни разтворители и има характернен аромат. Осигурете приток на чист въздух и много добра вентилация по време на работа. В случай на невъзможност, ползвайте AmphiSilan-Putzfestiger в чувствителните зони. Препоръка: След нанасянето на боята обработете още мократа повърхност с валяк със средна дължина на косъма с цел по-добро структуриране и заглаждане на покритието (напр. Rotanyl 18).

Подходящи основи

Основата трябва да бъде здрава, суха, чиста, без наличието на разделящи субстанции,  товароспособна.Да се спазват изискванията на VOB, част C, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Мазилки и шпакловки от строителни разтвори групи PII (вар - цимент) и PIII (цимент):
Здрави мазилки/шпакловки с нормална абсорбираща способност не изискват предварителна обработка. Силно порьозни, песъчливи и хигроскопични повърхности да се грундирата с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. 

 

Гипсови шпакловки, дисперсионни гипсови мазилки и разтовори от група P IV: 
Нанесете един грундиращ слой Сaparol-Haftgrund. Песъчливи и меки гипсови шпакловки да се обезпрашат и да се грундират с Caparol-Tiefgrund TB. 

 

Гипсови панели: 
Грундирайте основата с OptiGrund E.L.F или Caparol-Tiefgrund TB. При здрави основи с нормална попиваща способност нанесете първи слой caparol Grundier konzentrat разреден в съотношение 1:10 с вода. Много плътните, гладки основи да се грундират с Caparol-Haftgrund за осигуряване на адхезия на последващите слоеве финишни покрития. 


Гипсови панели тип сандвич (гипскартон): 
Основата трябва да се почисти чрез шлайфане и обезпрашаване. Меките и груби участъци трябва да се поправят преди да бъдат грундирани с подходящ материал, след което да се заздравят с Caparol-Tiefgrund TB. Пълноплощно грундиране с Сaparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Платна от гипс-картон с петна от влага да се почистят на сухо с мека четка   и да се грундират с Caparol AquaSperrgrund. 


Бетон: 
Преди обработка обезпрашете и почистете добре основата. 


Газобетон (AAC): 
Грундирайте основата с разреден в съотношение 1 : 3 с вода. 


Лицева зидария, варовикови тухли: 
Не се изискват предварителни обработки. 


Здрави стари покрития: 
Матови бои, слабо попиващи основи могат да се обработват без предварителна подготовка. При нужда грундирайте с Caparol Grundier Konzentrat, разреден в съотношение 1:10 с вода, CapaSol LF или ОptiGrund E.L.F. (Проверете основата; не бива при нанасянето на грунда да оставата гланцови следи). Гланцови стари покрития трябва да се шлайфат до матиране, след което основата се почиства и обезпрашава и се грундира с Caparol-Haftgrund. 


Нездрави съществуващи покрития: 
Нездравите покрития трябва напълно да се отстранят. Грундирайте слабо попиващите основи с CaparolHaftgrund. Силно абсорбиращите повърхности  грундирайте с ОptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Остатъци от минерални нездрави покрития трябва да се отстранят напълно, да се обезпраши основата и да се грундира с Caparol-Tiefgrund TB. 


Акустични плоскости, Акустични мазилки: 
Реставрирането на акустични системи изисква внимателен подбор на материали и правилно изпълнение на процедурите. За правилно изпълнение, моля свържете се за съвет с нашата техническа служба. 


Избеляла боя: 
Измийте петната напълно и грундирайте Caparol-Tiefgrund TB. 


Тапети от стъклофибър, хартия: 
Не е необходима допълнителна подготовка. 


Повредени тапети: 
За да се премахнат изцяло, основата трябва да се измие много добре и да се грундира с Caparol-Tiefgrund TB.


Начин на полагане

Продуктът може да се нанася с четка, валяк или машина за безвъздушно полагане. 
Полагане с машина тип Airless: 
Ъгъл на пръскане: 50° 
Дюза размер: 0.021” - 0.026" 
Налягане: 150 - 180 bar 
Инструментите да се почистят с вода веднага след употреба.

Изграждане на покритието

Нанесете първи слой CapaSilan, разреден с макс. 10% вода. 
При работа на големи площи с машини може да се ползва разредждане с до 20% вода. 
Финишен слой: Нанесете CapaSilan разреден до макс. 5% вода

Разход

Около 140 ml/m² за гладка повърхност. Върху груби и текстурни основи разходът се увеличава. Точен разход се определя след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Температура на работа

Минимална температура на работа и съхнене: +5 °C за материала, основата и въздуха в помещенията.

Съхнене

При температура около +20 °C и 65% относителна влажност, време за съхнене около 4-6 часа и основата е готова за нанасяне на следващ слой. Пълно изсъхване след около 3 дни. При по-висока влажност и по-ниски температури времето за съхнене се удължава.

Внимание

Боята трябва да се разбърка добре преди полагане с машина тип „airless”. При употреба на Caparol-Tiefgrund TB в интериорни помещения, имайте предвид, че продуктът е на база активни разтворители и има характернен аромат. Осигурете приток на чист въздух и много добра вентилация по време на работа. В случай на невъзможност, ползвайте AmphiSilan-Putzfestiger в чувствителните зони. Препоръка: След нанасянето на боята обработете още мократа повърхност с валяк със средна дължина на косъма с цел по-добро структуриране и заглаждане на покритието (напр. Rotanyl 18).