Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Основите трябва да бъдат здрави, сухи, чисти и без вещества, които биха могли да попречат на доброто сцепление. За справка VOB, част С, DIN 18 363, параграф 3. 

Подготовка на основата

Мазилки от групи P II и P III:

Твърдите мазилки, с нормална абсорбция, се боядисват без предварително грундиране.Върху силно порьозните, песъчливи мазилки се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.Гипсови мазилки и готови мазилки от група PIV: Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund. Гипсовите мазилки със съединяващ слой се шлифоват с шкурка, отстранява се праха и се нанася един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB Гипсови строителни плоскости:Върху абсорбиращите плоскости се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB. Върху много твърди и гладки плоскости се нанася един слой адхезивен грунд Caparol-HaftgrundГипсови плоскости (плоскости от гипс-картон): Шлайфат се следите от шпакловане. Меките или шлайфани гипсови повърхности (шпакловани с гипсови материали) се укрепват с Caparol Tiefgrund TB. След това се нанася един слой грунд Caparol-Haftgrund или CapaSol LF. Върху плоскостите с оцветени вещества, разтворими във вода, се нанася един слой грунд Caparol AquaSperrgrund. Вижте лист БФС нр. 12. Бетон:Отстраняват се евентуалните декофражни остатъци, както и прахообразни,песъчливи вещества.Газобетон:Нанася се един слой грунд Capaplex, разреден с вода 1 : 3. Зидове от неизмазани тухли и зидове от неизмазани тухли/ варо-пясъчни блокове:Боядисват се без предварителна подготовка. Носещи покрития:Матовите, леко абсорбиращи повърхности се боядисват без предварителна подготовка. Лъскавите и покрити с лак повърхности се шлифоват, за да се постигне сцепление. Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund.Неносещи покрития: Отстраняват се неносещите повърхности като лакове, дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли. Върху гладките, леко абсорбиращи повърхности се нанася един слой грунд Caparol-Haftgrund. Върху силно порьозните, песъчливи или абсорбиращи повърхности се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Минералните неносещи бои се отстраняват механично, като повърхността се почиства от прах.Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB. Слоеве боя на базата на лепило: Измива се добре повърхността, отстранявайки изцяло старите слоеве.Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB.Небоядисани грапави, релефни или отпечатани тапети: Боядисват се без предварителна обработка Гладки тапети:Изцяло се отстраняват. Измиват се остатъците от хартия и лепило. Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB.Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини:Петната от никотин,както и от сажди или мазнини се измиват с вода и обезмасляващ почистващ препарат,след което се оставят да изсъхнат добре . Сухите петна от вода се почистват на сухо, с четка. Нанася се един слой изолиращ грунд Caparol AquaSperrgrund. Дърво и дървен материал:Нанасят се лакове Capacryl Acryl или Capacryl PU - екологични лакове, разтворими във вода.Повърхности, засегнати от мухъл:Мухълът или водолюбивите организми се отстраняват с мокро почистване. Повърхността се измива добре с Capatox или с FungiGrund и се оставя да изсъхне. Нанася се един слой грунд в зависимост от ида основа. За довършване на силно засегнати повърхности се използват антимухъл бои. Да се спазват законните разпоредби и предписания (напр. разпоредбите отнасящи се за опасните вещества и биологичните материали). Малки дефекти:След подходяща подготовка на повърхността, се поправят с Caparol Akkordspachtel, съгласно указанията за обработка, като след това се нанася един слой грунд,ако е необходимо.

Метод на работа

С бояджийска четка, валяк или Airless оборудване.

Airless метод:Ъгъл на пръскане: 50°Размер на дюзата: 0.019" - 0.026"Налягане: 150 - 180 barПочистете незабавно след ползване инструментите с вода.

Инструкции за нанасяне

За постигане на хомогенно и плътно покритие нанесете Latex Satin 20, разреден с макс. 5% вода. Повърхности с наситен цвят може да изискват допълнителен първи слой Latex Satin 20, разреден с макс. 10% вода. Нанесете първи слой Caparol Haftgrund за неравномерно абсорбиращи основи. 

Разход

Слой грунд или междинен слой: 

Latex Hygiene, разреден с макс. 10 % вода.Краен слой:Latex Hygiene, разреден с макс. 5% вода. 

Условия на работа

Минимална температура за полагане и съхнене: +5 °C за подслоя и въздуха.

Време за съхнене

При +20ºC и 65% релативна влажност на въздуха, изсъхва на повърхността и може да се боядисва отново след 4-6 часа. Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. При по-ниски температури и висока влажност на въздуха се удължава времето за съхнене.

Бележка

За избягване на видими припокривания ще се боядисва без прекъсване, мокро върху мокро. При нанасяне чрез пръскане Airless, боята се разбърква добре и се прецежда. В помещенията, в които се произвежда или се съхраняват хранителни продукти, не се нанасят грундове на базата на разтворители. В подобни помещения се нанасят само грундове на базата на вода, като OptiGrund E.L.F. или Caparol-Haftgrund. При нанасянето на Caparol-Tiegrund TB в закрити помещения може да се появи специфична миризма на разтворител. Поради това трябва да се осигури подходящо проветрение на работното помещение. В чувствителни среди се препоръчва нанасянето на Amphisilan-Putzfestiger, грунд без ароматни вещестява и със слаба миризма. Следите от извършените ремонти по повърхността зависят по повече фактори и са неизбежни (лист БФС 25).

Препоръчани основи

Основите трябва да бъдат здрави, сухи, чисти и без вещества, които биха могли да попречат на доброто сцепление. За справка VOB, част С, DIN 18 363, параграф 3. 

Подготовка на основата

Мазилки от групи P II и P III:

Твърдите мазилки, с нормална абсорбция, се боядисват без предварително грундиране.Върху силно порьозните, песъчливи мазилки се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Гипсови мазилки и готови мазилки от група PIV: Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund. Гипсовите мазилки със съединяващ слой се шлифоват с шкурка, отстранява се праха и се нанася един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB 

Гипсови строителни плоскости: Върху абсорбиращите плоскости се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB. Върху много твърди и гладки плоскости се нанася един слой адхезивен грунд Caparol-Haftgrund.  Шлайфат се следите от шпакловане. Меките или шлайфани гипсови повърхности (шпакловани с гипсови материали) се укрепват с Caparol Tiefgrund TB. След това се нанася един слой грунд Caparol-Haftgrund или CapaSol LF. Върху плоскостите с оцветени вещества, разтворими във вода, се нанася един слой грунд Caparol AquaSperrgrund. 

Бетон: Отстраняват се евентуалните декофражни остатъци, както и прахообразни,песъчливи вещества.Газобетон:Нанася се един слой грунд Capaplex, разреден с вода 1 : 3. 

Зидове от неизмазани тухли и зидове от неизмазани тухли/ варо-пясъчни блокове: Боядисват се без предварителна подготовка. 

Носещи покрития:Матовите, леко абсорбиращи повърхности се боядисват без предварителна подготовка. Лъскавите и покрити с лак повърхности се шлифоват, за да се постигне сцепление. Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund.

Неносещи покрития: Отстраняват се неносещите повърхности като лакове, дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли. Върху гладките, леко абсорбиращи повърхности се нанася един слой грунд Caparol-Haftgrund. Върху силно порьозните, песъчливи или абсорбиращи повърхности се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Минералните неносещи бои се отстраняват механично, като повърхността се почиства от прах.Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB. 

Слоеве боя на базата на лепило: Измива се добре повърхността, отстранявайки изцяло старите слоеве.Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB.

Небоядисани грапави, релефни или отпечатани тапети: Боядисват се без предварителна обработка 

Гладки тапети:Изцяло се отстраняват. Измиват се остатъците от хартия и лепило. Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB.

Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини: Петната от никотин,както и от сажди или мазнини се измиват с вода и обезмасляващ почистващ препарат,след което се оставят да изсъхнат добре . Сухите петна от вода се почистват на сухо, с четка. Нанася се един слой изолиращ грунд Caparol AquaSperrgrund. 

Дърво и дървен материал: Нанасят се лакове Capacryl Acryl или Capacryl PU - екологични лакове, разтворими във вода.

Повърхности, засегнати от мухъл: Мухълът или водолюбивите организми се отстраняват с мокро почистване. Повърхността се измива добре с Capatox или с FungiGrund и се оставя да изсъхне. Нанася се един слой грунд в зависимост от ида основа. За довършване на силно засегнати повърхности се използват антимухъл бои. Да се спазват законните разпоредби и предписания (напр. разпоредбите отнасящи се за опасните вещества и биологичните материали). 

Малки дефекти: След подходяща подготовка на повърхността, се поправят с Caparol Akkordspachtel, съгласно указанията за обработка, като след това се нанася един слой грунд,ако е необходимо.

Метод на работа

С бояджийска четка, валяк или Airless оборудване.

Airless метод:Ъгъл на пръскане: 50°Размер на дюзата: 0.019" - 0.026"Налягане: 150 - 180 barПочистете незабавно след ползване инструментите с вода.

Инструкции за нанасяне

За постигане на хомогенно и плътно покритие нанесете Latex Satin 20, разреден с макс. 5% вода. Повърхности с наситен цвят може да изискват допълнителен първи слой Latex Satin 20, разреден с макс. 10% вода. Нанесете първи слой Caparol Haftgrund за неравномерно абсорбиращи основи. 

Разход

Около 125 ml/m² върху равна повърхност. Върху груби повърхности съответно – повече. Точното количество най-добре се определя чрез пробно покритие.

Условия на работа

Минимална температура за полагане и съхнене: +5 °C за подслоя и въздуха.

Време за съхнене

При +20ºC и 65% релативна влажност на въздуха, изсъхва на повърхността и може да се боядисва отново след 4-6 часа. Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. При по-ниски температури и висока влажност на въздуха се удължава времето за съхнене.

Бележка

За избягване на видими припокривания ще се боядисва без прекъсване, мокро върху мокро. При нанасяне чрез пръскане Airless, боята се разбърква добре и се прецежда. В помещенията, в които се произвежда или се съхраняват хранителни продукти, не се нанасят грундове на базата на разтворители. В подобни помещения се нанасят само грундове на базата на вода, като OptiGrund E.L.F. или Caparol-Haftgrund. При нанасянето на Caparol-Tiegrund TB в закрити помещения може да се появи специфична миризма на разтворител. Поради това трябва да се осигури подходящо проветрение на работното помещение. В чувствителни среди се препоръчва нанасянето на Amphisilan-Putzfestiger, грунд без ароматни вещестява и със слаба миризма. Следите от извършените ремонти по повърхността зависят по повече фактори и са неизбежни (лист БФС 25).