Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

За полагане на наситени цветове върху вътрешни стени и тавани, подложени на повишено механично натоварване. Използва се като краен защитен слой, оцветен в подобен цвят върху предварително боядисани повърхности в желания цвят. С PremiumColor се получават матови повърхности от висок клас, със специална яркост на цветовете; намалява така наречения ефект на писане (кадифен ефект) при силните цветове.

Свойства

 • Разредима с вода, екологична, със слаб мирис
 • Отлични качества при следващи ремонти (корекции)
 • Със слаби емисии и без разтворители 
 • Намалява така наречения ефект на писане (кадифен ефект)
 • Повърхности с висока якост
 • С наситен блясък на цветовете
 • Лесна за нанасяне
 • Устойчива на дезинфектанти и почистващи препарати

Свързващо вещество

Синтетична дисперсия, съгласно DIN 55945.

Опаковка

1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

Цвят

PremiumColor се предлага само като основа за оцветяване. Преди нанасяне боята трябва да се оцвети в желания цвят с компютъризираната система ColorExpress. При поръчка на боя в количества надвишаващи 100 l от същия цвят, продуктът може да бъде доставен по заявка фабрично оцветен. За да се избегнат евентуалните грешки при оцветяване, проверете точността на оцветяване преди нанасяне на продукта. Върху непрекъснатите повърхности да се използва оцветена боя с еднакъв партиден номер/идентично оцветена.

Гланц

Матов (съгласно DIN EN 13 300)

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване

Технически данни

Характеристики съгласно DIN EN 13 300:

Оцветяването може да причини изменения в техническите параметри

 • Устойчивост на мокро триене: Клас 1,  съгласно DIN 53 778
 • Максимална гранулация: фина (< 100 μm)
 • Плътност: 1,1 g/cm3

Области на приложение

Върешни 1

Вътрешни 2

Вътрешни 3

Външни 1

Външни 2

+

+

+

-

-

(-) не е подходящо/ (O) условно приложимо / (+) приложимо