Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са чисти, гладки,сухи, твърди (стабилни), носещи и без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава В, DIN 18363, параграф 3. 

Начин на полагане


Нови или вече налични цели термоизолационни системи с краен слой мазилки на базата на синтетични смоли, силиконови смоли, силикатни смоли,  варо-циментови мазилки (P II), Мазилки от групи P II и P III:
Твърдите мазилки, с нормална абсорбция се боядисват без предварително грундиране. Върху порьозни, песъчливи, абсорбиращи основи се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F., респективно CapaSol L.F.

 

Гипсови шпакловки и мазилки от групи  P IV:
Нанася се един слой Caparol Haftgrund. Гипсовите мазилки се шлайфат при необходимост. Отстранява се праха и се нанася един слой Caparol-Tiefgrund TB.

 

Строителни гипсови плоскости:
Върху абсорбиращите плоскости се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB. Върху много твърди и гладки плоскости се нанася един слой адхезионен грунд Caparol Haftgrund.

 

Плоскости от гипскартон:
Следите от шпакловка се  шлайфат. Меките и шлайфаните гипсови зони се укрепват с дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB. След това се нанася един слой боя като грунд или адхезионен грунд  Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или CapaSol L.F. При плоскостите с петна от  водоразтворими вещества  се нанася един слой филтриращ грунд Caparol AquaSperrgrund. Вижте техническия лист на AquaSperrgrund.

 

Бетон:
Евентуалните остатъци от ронливи вещества, и от прахообразни, песъчливи вещества се отстраняват.

 

Газобетон:
Грундира се с Capaplex разреден с вода в пропорция 1:3.

 

Зидовете от тухли от варовиков камък и  от неизмазани тухли:
Боядисват се без предварителна подготовка.

 

Покрити с боя повърхности в добро състояние: 
Предходните соеве матова боя, леко абсорбиращи, се боядисват без предварителна обработка. Стари слоеве лак или гланцови покрития се шлифоват до матово и се грундират с Caparol-Haftgrund.

 

Повърхности с повредена боя: 
Повредените повърхности покрити с лак,цветни дисперсии или мазилки на базата на синтетични смоли се отстраняват. Върху гладки, леко абсорбиращи повърхности се нанася един слой адхезионен грунд Caparol-Haftgrund. Абсорбиращите, порьозни и песъчливи повърхности се грундират с  OptiGrund E.L.F., респективно с CapaSol L.F. Повредените слоеве минерална боя се отстраняват механично и се почистват от прах.Нанася се един слой грунд  Caparol-Tiefgrund TB.

 

Слоеве боя на базата на лепило: 
Измива се добре повърхността и се нанася един слой дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB. 

 

Небоядисани грапави, релефни или отпечатани тапети: 
Боядисват се без предварителна обработка.

 

Нездрави  тапети: 
Изцяло се отстраняват. Измиват се остатъците от хартия и лепило. Нанася се един слой дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB.

 

Атакувани от мухъл повърхности: 
Мухълът, респективно гъбите се отстраняват механично с четка и мокро остъргване. След това основите се третират с Capatox и се оставят да изсъхнат добре. При много устойчиви петна, крайното покритие се полага със слой Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W.

 

Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини:
Петната от никотин, сажди или мазнини се  измиват с вода и обезмасляващ почистващ препарат,след което се оставят да изсъхнат добре. Сухите петна от вода се почистват на сухо, с четка, Нанася се един слой изолиращ грунд  Caparol AquaSperrgrund (технически лист нр. 384)
При силно замърсените повърхности ще се използва като горен слой Caparol IsoDeck. (технически лист нр. 848). 

 

Дърво и дървен материал: 
Нанася се разредена с вода екологичната боя, Capacryl Acryl-Lacken или Capacryl PU-Lacken.

 

Малки повредени повърхности: 
След подходяща подготовка се поправят съгласно указанията за обработка с Caparol Akkordspachtel и ако е необходимо,се нанася един слой боя като грунд.

Инструкции за нанасяне

Равномерен слой боя CapaLatex , разредена с макс, 5 % вода. Върху контрастните и силно или неравномерно абсорбиращи повърхности  се нанася първо един грундиращ слой от боята, разредена с макс. 10% вода.
 

Инструменти

Нанася се с четка, с мече, или уреди за пръскане. 
Пръскане:

  • Ъгъл на пръскане:  50°
  • Дюза:                      0,021-0,026″
  • Налягане:              150-180 бара

Уредите се почистват с вода след употреба.

Разход

Около 125 ml/m2, върху гладки основи. Разходът нараства при нанасяне върху груби основи. Точният разход се определя след проби.

Условия за работа

Минимална температура за работа + 5°C (за основа и въздух).

Време за съхнене

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва по повърхността след 4-6
часа и може да се нанесе нов слой.  Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. 
При по-ниски температури и по-голяма влажност на въздуха времето за съхнене се удължава.

Бележка

За да се избегнат видими застъпки  да се боядисва наведнъж,  мокро върху мокро. При нанасяне с пръскане Airless , боята трябва да се хомогенизира и да се прецеди преди употреба. При използване на дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB в затворени помещения може да се появи специфична миризма на разтворител . Поради това се препоръчва подходящо проветряване на работното помещение. При чувствителни среди се препоръчва използването на грунд, AmphiSilan-Putzfestiger, който не съдържа ароматични вещества и е със слаба миризма.