Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

CapaLatex е висококачествена боя, с висока покривност и наситено бял цвят, за вътрешно боядисване на стени и тавани с високо натоварване. Боя без разтворител, приложима за  помещения в жилища или работни места.  Може да се използва с отлични резултати при ремонти и като финишен слой върху грапави , релефни, отпечатани тапети,  както и върху тапети от стъклени влакна. 

Свойства

  • Без разтворители, без омекотители
  • Не образува мъгла при  пръскане
  • Водоразредима, екологична
  • Дифузионна способност
  • Много добра покривна способност
  • Често е достатъчен един единствен слой боя

Технически данни

съгласно DIN EN 13 300

  • Устойчивост на мокро триене:  Клас 2, съгласно стария стандарт DIN 53 778
  • Покривност :  клас 1, при   8 m2/lt. респективно около 125 ml/m²
  • Гланц: Матова
  • Максимална гранулация: Фина (<100μm)

Опаковкa

Стандартна: 12.5l
ColorExpress: 2,5l, 10l, 15l

Свързващо вещество

На база синтетични смоли съгласно DIN 55 945.

Плътност

Около 1,45 g/cm³

Цвят

Бял.
Бялата боя CapaLatex  може да се оцвети с оцветители CaparolColor Vollton-und Abtönfarben  или  AVA-Amphibolin   Vollton   und Abtönfarben. При ръчно тониране е необходимо да се  смеси цялото количество боя, за да се  избегне получаването на различни нюанси  на боята.

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване и от слънчеви лъчи

Бележка

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите измийте веднага с вода. Да се избягва вдишване на боя при пръскането и. Да не се разлива във води, канализация или в почвата. Други указания: вижте техническия лист за безопасност.