Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Предупреждение и препоръки за безопасност

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите измийте веднага с вода. 
Да се избягва вдишване на боя при пръскането и. Да не се разлива във води, канализация или в почвата. Други указания: вижте техническия лист за безопасност.

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала могат да се изхвърлят като остатъци от бои на водна основа,  а сухите остатъци от материала като втвърдени бои или домакински отпадъци.

Състав

Екологична рецепта, с намалено съдържание на замърсяващи вещества, с основа водна дисперсия от стирен-акрилни съполимери, с пълнители, пигменти, добавки, консерванти. 

Код на продукта

M-DF01

Гранични стойности, разрешени от ЕС за  съдържание на ЛОС

За тези продукти (категория A/a): 75 g/l (2007) 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 30 g/l ЛОС

Техническа информация

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и 
техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническо лице на Caparol или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект. 

Предупреждение и препоръки за безопасност

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите измийте веднага с вода. 
Да се избягва вдишване на боя при пръскането и. Да не се разлива във води, канализация или в почвата. Други указания: вижте техническия лист за безопасност.

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала могат да се изхвърлят като остатъци от бои на водна основа,  а сухите остатъци от материала като втвърдени бои или домакински отпадъци.

Състав

Екологична рецепта, с намалено съдържание на замърсяващи вещества, с основа водна дисперсия от стирен-акрилни съполимери, с пълнители, пигменти, добавки, консерванти. 

Код на продукта

M-DF01

Гранични стойности, разрешени от ЕС за  съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/c): max. 30 g/l (2010). Този продукт съдържа max. 1 g/l VOC.

Техническа информация

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и 
техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническо лице на Caparol или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.