Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са чисти, сухи, без разделителни вещества. 
Спазвайте ВОБ, глава. В, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Мазилки от групи  P II и P III: 
Твърдите мазилки,с нормална абсорбция се боядисват без предварително грундиране. Върху силно порьозните,песъчливи,абсорбиращи мазилки се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.


Гипсови мазилки и готови мазилки от група  PIV:
Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund. Гипсовите мазилки се шлифоват с шкурка, отстранява се праха и се нанася един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB.


Гипсови строителни плоскости:
Върху абсорбиращите плоскости се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB. Върху много твърди и гладки плоскости се нанася един слой  грунд Caparol-Haftgrund.


Гипсови плоскости (плоскости от гипс-картон):
Шлайфат се следите от шпакловане. Меките или шлайфани гипсовите повърхности (шпакловани плоскости от гипсови материали) се укрепват с Caparol Tiefgrund TB. След това се нанася един слой грунд Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Върху плоскостите с оцветени вещества, разтворими във вода, се нанася един слой грунд Caparol AquaSperrgrund. Вижте лист BFS  12.


Бетон:
Отстраняват се евентуалните декофражни остатъци, както и прахообразни, песъчливи вещества. 


Газобетон:
Нанася се един слой грунд Capaplex, разреден с вода 1 : 3.


Зидове от неизмазани тухли и зидове от неизмазани тухли/ варо-пясъчни блокове: 
Боядисват се без предварителна подготовка. 


Стари носещи покрития:
Матовите, леко абсорбиращи повърхности се боядисват  без предварителна подготовка. Гланцираните и покрити с лак повърхности се шлифоват, за да се постигне сцепление. Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund.


Неносещи покрития:
Отстраняват се неносещите повърхности като лакове, дисперсионни бои или мазилки на базата на  синтетични смоли. Върху гладките, леко абсорбиращи повърхности се нанася един слой грунд  
Caparol-Haftgrund. Върху силно порьозните, песъчливи или абсорбиращи повърхности се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Минералните неносещи бои се отстраняват механично, като повърхността се почиства от прах. Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB.


Слоеве боя на базата на туткал: 
Измива се добре повърхността, отстранявайки изцяло старите слоеве.Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB.


Небоядисани грапави, релефни или отпечатани тапети: 
Боядисват се без предварителна обработка 


Нездрави тапети:
Изцяло се отстраняват. Измиват се остатъците от хартия и лепило. Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB.


Повърхности, засегнати от мухъл: 
Мухълът или влаголюбивите организми се измиват. Повърхността се третира добре с Capatox или с FungiGrund и се оставят да изсъхнат. Нанася се един слой грунд, в зависимост от вида и естеството на основата. За финиширане на силно засегнати повърхности се използват боите анти-мухъл Fungitex-W, Indeko-W или Malerit-W. Спазвайте законните разпоредби (напр. разпоредбите, отнасящи се за опасните вещества и биологичните материали).


Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини: 
Петната от никотин,както и от сажди или мазнини се измиват с вода и обезмасляващ почистващ препарат,след което се оставят да изсъхнат добре . Сухите петна от вода се почистват на сухо, с четка. Нанася се един слой изолиращ грунд Caparol AquaSperrgrund. За силно замърсени повърхности използвайте изолиращата боя Aqua-inn Nº1.


Дърво и дървен материал: 
Нанасят се лакове Capacryl Acryl или Capacryl PU – екологични лакове, разтворими във вода. 


Малки повредени повърхности: 
След подходяща подготовка на повърхността, се поправят с Caparol Akkordspachtel, съгласно указанията за обработка, като след това се нанася един слой грунд,ако е необходимо. 

Начин на нанасяне

С четка, мече или пръскане с апарати Airless.


Нанасяне Airless:
Ъгъл на пръскане: 50°
Дюза: 0,023–0,026"
Налягане на пръскане : 150–180 бара
Оборудването се измива с вода веднага след употреба.

Инструкции за нанасяне

Нанася се наситен и равномерен слой боя CapaDIN, неразредена или разредена с макс. 5% вода. Върху оцветени повърхности се нанася предварително един слой грунд или боя разредена с макс. 10% вода. Върху повърхностите с нееднородно абсорбиране се нанася един слой грунд  Caparol-Haftgrund.

Разход

Около 100 ml/m², за гладки повърхности. При грубите повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби.

Условия на обработване

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: 
+ 5°C за слой и въздух.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха може да се боядисва след 12 часа. 
При по-ниски температури се удължава времето за съхнене.

Бележка

За избягване на видимо припокриване, да се боядисва без прекъсване, „мокро върху мокро”. При нанасяне с пръскане Airless, боята се разбърква добре и се прецежда. При повърхностите с неблагоприятно осветяване (светлина, падаща странично), ви препоръчваме да използвате продукта CapaSilan. При нанасяне на Caparol-Tiefgrund TB във вътрешни помещения, може да се появи специфична миризма на разтворител.Поради това трябва да се осигури подходящо проветрение на работното помещение. В чувствителна среда се препоръчва нанасянето на Amphisilan-Putzfestiger, грунд без ароматични вещества и със слаба миризма.Следите от извършените ремонти на повърхността зависят от повече фактори и са неизбежни (Лист BFS нр. 25).