Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръки

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и без отделящи се вещества. Спазвайте разпоредбите на VOB [граничните стойности на летливите органични вещества], глава C, от стандарта DIN 18363, ал. 3

Подготовка на основата

Мазилки от хоросановите групи PII и PIII/устойчиви на натиск според стандарта DIN EN 998-1 от минимум 1,5N/mm2: Твърдите мазилки с нормална абсорбция се боядисват без предварително третиране. Върху много порести, пясъчни и абсорбиращи ма-
зилки се нанася един слой грунд TiefGrund или Grundier Konzentrat.


Мазилки, които са на основата на гипс от хоросановата група PIV/ устойчиви на натиск според стандарта DIN EN 13279 от минимум 2 N/mm2Нанася се един слой грунд WeissGrund. Мазилката на гипсова основа с минерален слой следва да се шлифова,
да се обезпраши и да се нанесе един слой грунд Dupa-Putzfestiger.

Строителни гипсови плочи: Върху абсорбиращите плочи се нанася един слой грунд Grundier Konzentrat или Dupa-Putzfestiger. Върху гладки и много плътни плочи се нанася един слой грунд WeissGrund за по-добро прилепване.


Гипсови плочи (от гипскартон): Шлифоват се следите от шпакловането. Отремонтираните/меките повърхности с гипсова замазка се укрепват с Dupa-Putzfestiger. След това се нанася един слой грунд WeissGrund, TiefGrund или Grundier Konzentrat. Върху плочите с петна от оцветяващи вещества, които са водоразтворими, се нанася един слой грунд AquaSperrgrund fein.

Бетон: Отстранете изцяло остатъците от агенти премахващи кофража, както и от прахообразни и песъчливи вещества.

Газобетон: Нанася се едни слой грунд Capaplex, разреден с вода в съотношение 1:3.

Открита тухлена зидария и открита тухлена зидария за сводести конструкции от вар и пясък: Боядисват се без предварително третиране.


Носещи стенни покрития: Матови, слабо абсорбиращи - боядисват се без предварително третиране. Лъскавите повърхности, както и покритите с лакове повърхности се шлифоват за повишаване на прилепването. Нанася се един слой грунд WeissGrund.

Покрития без носещ капацитет: Отстраняват се покритията без носещ капацитет като лакове, дисперсионни бои или мазилки на основата на синтетични смоли. Върху гладките и слабо абсорбиращите повърхности се нанася един слой грунд WeissGrund.
Върху много порестите, песъчливи или абсорбиращи повърхности се нанася един слой грунд TiefGrund или Grundier Konzentrat. Минералните повърхности без носещ капацитет се отстраняват механично, след което повърхността се почиства от прах. Нанася се един слой грунд Dupa-Putzfestiger.

Пластове боя на основата на лепило: Отстраняват се изцяло чрез измиване. След това се нанася един слой грунд Dupa-Putzfestiger. Небоядисани хартиени тапети с груба структура (с дървени стърготини), релефни или декоративни тапети: Боядисват се без предварително третиране.


Не залепващ се тапет: Тапетът се отстранява изцяло. Измиват се остатъците от тапета и лепилото. Нанася се един слой грунд Dupa-Putzfestiger.


Повърхности, засегнати от мухъл: Мухълът се отстранява чрез почистване с овлажняване. Повърхността се измива с FungiGrund, след което се оставя да изсъхне напълно. Нанася се един слой грунд в зависимост от вида и състоянието на повърхността. За до-
вършване на силно засегнатите повърхности се използват боите Fungitex-W, Indeko-W или FungiStop-W. Следва да се спазват законовите разпоредби и наредби (като например разпоредбите за биоцидните продукти и опасните вещества).

Повърхности с петна от никотин, вода, сажди и мазнина: Петната от никотин, сажди и мазнина се измиват с вода и домакински премахващ мазнини препарат, след което повърхностите се оставят да изсъхнат напълно. Изсъхналите петна от вода се изчист- ват на сухо чрез изчеткване. Нанася се един слой изолиращ грунд AquaSperrgrund fein.

Върху повърхности с много петна се използва боята Aqua-inn №1. При дърво и дървени материали: Нанасят се акрилни или полиуретанови лакове Capacryl, които са екологични, разтворими с вода.


Малки дефекти: След съответната подготовка на повърхността, дефектите се поправят с Caparol Akkordspachtel fein, съгласно указанията за обработка на повърхността, след което се нанася един слой грунд, според вида на повърхността.

Указания за замазките с финиш Q2/Q3 (тънки пластове гипс <0,5mm): При използването на шпакловки/замазки на гипсова основа с хидравлично свързващо вещество с ниво на качеството Q2/Q3, се препоръчва прозрачен грунд на водна основа.

Нанасяне

С четка, валяк или чрез впръскване с апаратите Airless.

Разреждане: С вода max 5%
Апарати Airless
Налягане при впръскването: 150 - 180 bar
Ъгъл на впръскване: 40° - 50°
Размер на дюзата в инчове: 0,021" - 0,026"
Филтър на пистолета за впръскване в MW (размер на отворите): 0,31 mm

Система от валяци с вътрешно захранване
Налягане при впръскването: 80 - 120 bar
Филтър на пистолета за впръскване в MW (размер на отворите): 0,31 mm

Инструкции за нанасяне

Слой грунд или среден слой: Caparol PROTECT, разтворен с максимум 10 % вода.
Финален слой: Caparol PROTECT разтворен с максимум 5% вода.

Разход

Около 110 ml/m2 на слой, върху гладка основа. Разходът на материал расте при по-грапави повърхности. Точният разход се определя като направите проба.

Условия за нанасяне

Горна граница на температурата при нанасяне и за съхнене: + 5°C на слоя върху основата и на въздуха.

Температура за съхнене

При +20°C и относителна влажност на въздуха от 65%, боята изсъхва върху повърхността и може да се нанесе следващ слой боя след 4-6 часа. След като изсъхне и в дълбочина, може да се подлага на натоварвания след около 3 дни. Ниските температури и високата влажност на въздуха удължават времето на съхнене.

Забележка

За да се избегне видимото натрупване на боя, следва да се боядисва без прекъсване, „мокро върху мокро”. При нанасяне чрез впръскване с апаратите Airless, боята се размесва добре и се прецежда. При повърхностите с неблагоприятно осветяване (при тангенциална светлина) се препоръчва да се използва продукта CapaSilan. Следите от извършени поправки по повърхността зависят от много фактори, които са неизбежни.