CapaDIN

Доказано качество – матова боя за вътрешно приложение

 

Сфера на приложение

За вътрешно боядисване на стени и тавани. Поради лесната обработка, CapaDIN се препоръчва най-вече за боядисване на големи площи във вътрешни помещения, където е необходима висока производителност на нанасяне.

Свойства

  • С ниски емисии, без разтворители, със слаба миризма
  • Разтворимост във вода, екологична
  • Дифузионна способност
  • Стойност Sd < 0,1m
  • Лесна обработка

Основа на материала

Синтетична дисперсия, съгласно DIN 55945.

Опаковка

Стандартна 5 l; 10 l; 12,5 l; 15 l 
Бяло антично: 12,5 l; 15 l
CapaDIN Airfix: Готова боя за нанасяне с пръскане: призната с икономичността си при нанасяне с апарати Airless. Кофа от 25l, бидон боя от 120 l, Quick-Box от 220 l, контейнер от неръждаема стомана с вместимост 480 l.

Цвят

Бял, антично бял (около. RAL 9010).
Може да се оцвети ръчно с оцветител CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (предишното Alpinacolor)) или с AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe. При ръчно тониране трябва да се смеси цялото количество боя, за да се избегнат различия в цвета.  
При поръчка на боя в количества, надвишаващи 100 l от същия цвят, продуктът може да бъде доставен по заявка, вече оцветен в завода. За да се избегнат евентуалните грешки при боядисване, проверете точността на оцветяването преди нанасяне на продукта. За непрекъснати повърхности ще се използва боя с идентичен партиден номер/боядисване.

Степен на гланц

Мат  (съгласно DIN EN 13 300)

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване.

Технически данни

Характеристики съгласно DIN EN 13 300:
Поради оцветяването са възможни изменения в техническите параметри.

  • Устойчивост на мокро триене Клас 3, отговаря на устойчивостта на триене съгласно DIN 53 778
  • Контрастно отношение: покривност, клас 2 при  6 m2/l респективно 150 ml/m2
  • Максимална гранулация: фина (< 100 μm)
  • Плътност: 1,6 g/cm³