Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

За вътрешно боядисване на стени и тавани. Поради лесната обработка, CapaDIN се препоръчва най-вече за боядисване на големи площи във вътрешни помещения, където е необходима висока производителност на нанасяне.

Свойства

  • С ниски емисии, без разтворители, със слаба миризма
  • Разтворимост във вода, екологична
  • Дифузионна способност
  • Стойност Sd < 0,1m
  • Лесна обработка

Основа на материала

Синтетична дисперсия, съгласно DIN 55945.

Опаковка

Стандартна 5 l; 10 l; 12,5 l; 15 l 
Бяло антично: 12,5 l; 15 l
CapaDIN Airfix: Готова боя за нанасяне с пръскане: призната с икономичността си при нанасяне с апарати Airless. Кофа от 25l, бидон боя от 120 l, Quick-Box от 220 l, контейнер от неръждаема стомана с вместимост 480 l.

Цвят

Бял, антично бял (около. RAL 9010).
Може да се оцвети ръчно с оцветител CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (предишното Alpinacolor)) или с AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe. При ръчно тониране трябва да се смеси цялото количество боя, за да се избегнат различия в цвета.  
При поръчка на боя в количества, надвишаващи 100 l от същия цвят, продуктът може да бъде доставен по заявка, вече оцветен в завода. За да се избегнат евентуалните грешки при боядисване, проверете точността на оцветяването преди нанасяне на продукта. За непрекъснати повърхности ще се използва боя с идентичен партиден номер/боядисване.

Степен на гланц

Мат  (съгласно DIN EN 13 300)

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване.

Технически данни

Характеристики съгласно DIN EN 13 300:
Поради оцветяването са възможни изменения в техническите параметри.

  • Устойчивост на мокро триене Клас 3, отговаря на устойчивостта на триене съгласно DIN 53 778
  • Контрастно отношение: покривност, клас 2 при  6 m2/l респективно 150 ml/m2
  • Максимална гранулация: фина (< 100 μm)
  • Плътност: 1,6 g/cm³