Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

За лъскави, подложени на високи механични натоварвания и силни замърсявания покрития. Перфектно покритие за Capaver стъклофибърни тапети за стени, подчертавайки текстилните текстури.  

Свойствa

 • Емисии, сведени до минимум; без разтворители
 • Не съдържа вредни субстанции
 • Водоразредима, екологична, без мирис
 • Висока степен на белота
 • Дифузионна
 • sd  стойност < 0.5 m
 • Висока покривна способност
 • Устойчив гланц без пожълтяване
 • Лесна за почистване; устойчива на домакински препарати и дезинфектанти
 • Лесна за нанасяне

Съдържание

Синтетичен латекс, отговарящ на DIN 55945

Опаковки

Стандартна: 5 l; 12,5 l
ColorExpress: 12,5 l

Цвят

Бял.
Ако повече от една опаковка е ръчно оцветена, всички трябва да се разбъркат преди употреба, за да се избегнат разлики в цвета. Количества над 100 l в отделен цвят могат да бъдат поръчани готово оцветени франко завода. Latex Gloss 60 се оцветява машинно във всички настоящи цветни картели чрез тониращата система ColorExpress във всички тонове. Проверете цвета на продукта преди полагане, за да се избегнат разлики. При непрекъснати повърхности използвайте продукт от една и съща партида.

Степен на гланц

Гланцова (според DIN EN 13 300).

Съхранение

На хладно и предпазено от замръзване място.

Технически характеристики

Характеристики според DIN EN 13 300: 

 • Устойчивост на мокро триене: Клас 1 устойчивост на триене, отговарящ на DIN 53778
 • Контраст: Покривност клас 2 със 7 m2/l или 140 ml/m2
 • Зърнометрия: Фин(< 100 µm)
 • Плътност: прибл. 1,3 g/cm³