Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă.
S23 A nu inspira vaporii/aerosolii formaţi la pulverizare. S51 A se utiliza numai în spaţii bine ventilate. S20/21 Este interzis consumul de alimente şi băuturi, precum şi fumatul, în timpul utilizării. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. Uneltele se curăță imediat după utilizare cu apă și săpun. Pentru mai multe informații: a se consulta instrucţiunile speciale/fişa tehnică de securitate.

Certificare

Utilizarea în condiții de siguranță pentru spaţiile interioare a fost evaluată de către institutul Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) iar produsul a fost certificat cu marcajul de calitate TÜV „testat pentru substanţe nocive “. Certificatul german este disponibil la cerere.

Dispoziții Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/b): 100 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-DF01

Compozitie

Dispersie de răşină acrilică, dispersie de răşină pe bază de polivinilacetat, dioxid de titan, silicaţi, apă, aditivi, conservanţi.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:   tehnic@caparol.ro

Внимание

Да се пази далеч от деца. Осигурете добра вентилация при полагане и съхнене на продукта. Да не се яде, пие или пуши, докато се използва боята. В случай на контакт с кожата или очите, незабавно изплакнете с вода. Не допускайте продуктът да попадне в почва или канализация. 

Оползотворяване на отпадъците

Материали и съпътстващите ги опаковки се изхвърлят на безопасни места, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

Макс. допустими стойности за съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа mах.1 g/l VOC.

Код на продукта – Бои и лакове

M-DF01

Декларация на съдържащите вещества

Поливинил ацетат, смола, титаниев диоксид, силикати, вода, добавки, консерванти.

Технически съвети

Тъй като е невъзможно всички случаи от практиката да се обхванат в настоящата техническа информация, ако вашия казус не е упоменат, моля обърнете се към представителите на Caparol във Вашия регион, ние с радост ще Ви окажем съдействие.