SeidenLatex

Трайна интериорна боя с устойчивост на мокро триене Клас 1