Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основата трябва да е здрава, суха, чиста и без каквито и да е материали, които биха могли да възпрепятстват добрата адхезия. В Германия: спазвайте VOB, част C, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Мазилки/шпакловки от група P II :
Твърди мазилки с нормални абсорбиращи свойства не изискват предварителна обработка.  Грундирайте силно порьозни или абсорбиращи мазилки с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.


Гипсови разтвори и фабрично смесени гипсови мазилки (разтвори от Група P IV):
Грундирайте с Caparol-Haftgrund. Шлайфайте синтеровани гипсови мазилки, след което почистете праха и грундирайте с Caparol-Tiefgrund TB.


Гипсови строителни панели:
Грундирайте абсорбиращите панели с OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB.
Панели, които са много компактни и гладки, грундирайте с Caparol-Haftgrund.

Гипсокартон: Шлайфайте/изравнете повърхността. Меки и втвърдени гипсови зони (отремонтирани места) трябва да се грундират и подсилят с Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или с CapaSol LF. Върху плоскостите с цветни петна, разтворими във вода, се нанася един слой грунд Caparol AquaSperrgrund. Вижте лист BFS нр. 12.


Бетон: Отстраняват се евентуалните декофражни остатъци, както и прахообразни, песъчливи вещества.


Газобетон: Грундирайте  със смес 1 : 3 от Capaplex и чешмяна вода.


Фасадни или варо-пясъчни тухли: Нанасяне на покритието без предварително третиране.


Здрави съществуващи покрития: Върху матови, слабо абсорбиращи покрития, продуктът  може да се нанесе без предварителна обработка. Матирайте гланцови покрития и емайл. Грундирайте с Caparol-Haftgrund.


Нездрави съществуващи покрития: Отстранете нездрави емайлови покрития, дисперсни бои или покрития от синтетични смоли напълно. Грундирайте слабо-абсорбиращите, гладки повърхности с  Caparol-Haftgrund. Грундирайте силно порозните или абсорбиращи основи с  OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Отстранете нездравото покритие от минерални бои, използвайки механични средства, и почистете праха. Грундирайте с Caparol-Tiefgrund TB.


Темперни бои /на водна основа/: Измийте напълно покритието и грундирайте с Caparol-Tiefgrund TB.


Негрундирани гофрирани/релефни хартиени тапети и такива, съдържащи дървесина: Нанесете продукта без предварителна обработка.


Незалепени тапети:
Отстранете тапетите напълно и отмийте лепилото или други остатъци. Грундирайте основата с Caparol-Tiefgrund TB.


Повърхности, засегнати от плесен:
Отстранете плесента чрез влажно почистване и третирайте повърхността с Capatox или FungiGrund и я оставете да изсъхне добре. Грундирайте според вида и състоянието на основата. Нанесете горно покритие от Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W по силно засегнати повърхности в съответствие със законовите и официални регламенти (следвайте, например, Директивата за биоцидни продукти и Наредбата за опасните вещества).


Повърхности, замърсени от никотин, вода, сажди или мазнини:
Измийте петната от никотин, сажди и мазнина с вода и почистващ препарат, разграждащ мазнини, и оставете повърхността да изсъхне добре. Почистете засъхналите петна от водата чрез изтъркване или с телена четка. Грундирайте с изолиращ Caparol AquaSperrgrund.


Повърхности от дърво, производни продукти и дървесина:
Покрийте с екологичните, водно-разредими акрилни емайлови покрития Capacryl или с Capacryl PU.

Малки дефекти:
След извършване на необходимата подготовка, коригирайте малките дефекти с Caparol-Akkordspachtel, 
спазвайки нашите инструкции, а ако е необходимо, грундирайте в последствие.

Начин на нанасяне

Нанесете с четка за боя, валяк или пръскащо устройство.
Безвъздушно нанасяне:

  • Ъгъл на пръскане: 50°
  • Размер на дюзата: 0.017”–0.019"
  • Налягане на пръскане: 180–200 bar

Разбъркайте и прецедете добре преди употреба. Почистете използваните инструменти с вода незабавно след използване.

Изграждане на покритието

Грундиране или нанасяне на междинен слой: SeidenLatex разреден до 10% с  вода. Финишен слой: SeidenLatex разреден до 5% с вода.

Разход

Около 140 ml/m²  върху равна повърхност. Върху груби повърхности съответно – повече. Точното количество най-добре се определя чрез пробно покритие. 

Условия на приложение

Долна температурна граница за нанасяне и изсушаване: +5 °C за продукта, основата и околната среда.

Време за изсъхване

При 20 °C и 65% относителна влажност, повърхността е суха и може да се нанесе друг слой след 4-6 часа. Втвърдена и готова да бъде подложена на натоварване – след приблизително 3 дни. При по-ниски температури и по-висока влажност, времето, необходимо за изсъхване, се удължава.

Забележка

За да се избегне препокриване, материалът трябва да се нанася мокро-върху-мокро и без прекъсване. Когато се използва Caparol-Tiefgrund TB за интериори се отделя типична миризма, и следователно трябва да се осигури подходяща вентилация, Използвайте неароматния AmphiSilan-Putzfestiger, който е с много слаб мирис, за чувствителни зони. Следите от ремонтите върху повърхностите зависят от много параметри и може да останат видими и след изсъхване.