Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate.
Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Tencuieli din grupele de mortare P II şi P III:

Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o grunduire prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF.

Tencuieli de gips şi tencuieli prefabricate din grupa de mortare PIV:

Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Tencuiala de gips cu strat de sinter se şlefuiește, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Plăci de construcţii din gips:

Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau Caparol-Tiefgrund TB.Pe plăcile puternic compactate, netede, se aplică un strat de grund ca punte de aderență cu Caparol-Haftgrund.

Plăci de gips (plăci de gips-carton):

Se şlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de gips (șpăcluite cu materiale pe bază de gips) moi sau șlefuite se consolidează cu Caparol Tiefgrund TB. Se aplică apoi un strat de grund cu Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. Vezi fişa BFS Nr. 12.

Beton: Se elimină eventualele resturi de decofrol, precum şi substanţele făinoase, nisipoase. B.C.A.: Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1 : 3 cu apă. Zidărie aparentă din cărămidă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip: Se vopsesc fără o pregătire prealabilă. Acoperiri portante:

Suprafeţele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o pregătire prealabilă. Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund.

Acoperiri fără capacitate portantă:

Se îndepărtează suprafeţele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice. Pe suprafeţele netede, uşor absorbante, se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Straturi de vopsea pe bază de clei:

Se spală bine suprafaţa îndepărtând în totalitate straturile vechi. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Tapete nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate: Se vopsesc fără o tratare prealabilă. Tapet neaderent:

Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură şi de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Suprafeţe afectate de mucegai:

Mucegaiul sau algele se înlătură prin curăţare umedă. Suprafața se spală bine cu Capatox sau cu FungiGrund şi se lasă să se usuce. Se aplică un strat de grund în funcţie de tipul şi natura suportului. Pentru finisarea suprafețelor puternic afectate se folosesc vopselele anti-mucegai Fungitex-W, Indeko-W sau Malerit-W. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind substanţele periculoase şi materialele biologice).

Suprafeţe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime:

Petele de nicotină, precum şi petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant, și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curăţă uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu Caparol AquaSperrgrund. 

Lemn și materiale lemnoase: Se acoperă cu lacuri Capacryl Acryl sau Capacryl PU - lacuri ecologice, diluabile cu apă. Mici defecte:

După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicaţiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz .

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau prin pulverizare cu aparate Airless. Aplicare Airless: Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,021–0,026" Presiune la pulverizare: 150–180 bar Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Strat de grund sau strat intermediar: Caparol-SeidenLatex, diluată cu max. 10 % apă. Strat final: Caparol-SeidenLatex, diluată cu max. 5% apă.

Consum

Cca. 150 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă și se poate revopsi după 4-6 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile.Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Notă

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, „ud pe ud”.La aplicarea prin pulverizare Airless, vopseaua se amestecă bine şi se strecoară.La aplicarea Caparol-Tiegrund TB în interior, poate să apară un miros specific de solvent. Din acest motiv trebuie asigurată o aerisire corespunzătoare a spaţiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată aplicarea lui Amphisilan-Putzfestiger, grund fără substanţe aromatice şi cu miros redus. Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).

Подходящи основи

Основата трябва да е здрава, суха, чиста и без каквито и да е материали, които биха могли да възпрепятстват добрата адхезия. В Германия: спазвайте VOB, част C, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Мазилки/шпакловки от група P II :
Твърди мазилки с нормални абсорбиращи свойства не изискват предварителна обработка.  Грундирайте силно порьозни или абсорбиращи мазилки с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.


Гипсови разтвори и фабрично смесени гипсови мазилки (разтвори от Група P IV):
Грундирайте с Caparol-Haftgrund. Шлайфайте синтеровани гипсови мазилки, след което почистете праха и грундирайте с Caparol-Tiefgrund TB.


Гипсови строителни панели:
Грундирайте абсорбиращите панели с OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB.
Панели, които са много компактни и гладки, грундирайте с Caparol-Haftgrund.

Гипсокартон: Шлайфайте/изравнете повърхността. Меки и втвърдени гипсови зони (отремонтирани места) трябва да се грундират и подсилят с Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или с CapaSol LF. Върху плоскостите с цветни петна, разтворими във вода, се нанася един слой грунд Caparol AquaSperrgrund. Вижте лист BFS нр. 12.


Бетон: Отстраняват се евентуалните декофражни остатъци, както и прахообразни, песъчливи вещества.


Газобетон: Грундирайте  със смес 1 : 3 от Capaplex и чешмяна вода.


Фасадни или варо-пясъчни тухли: Нанасяне на покритието без предварително третиране.


Здрави съществуващи покрития: Върху матови, слабо абсорбиращи покрития, продуктът  може да се нанесе без предварителна обработка. Матирайте гланцови покрития и емайл. Грундирайте с Caparol-Haftgrund.


Нездрави съществуващи покрития: Отстранете нездрави емайлови покрития, дисперсни бои или покрития от синтетични смоли напълно. Грундирайте слабо-абсорбиращите, гладки повърхности с  Caparol-Haftgrund. Грундирайте силно порозните или абсорбиращи основи с  OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Отстранете нездравото покритие от минерални бои, използвайки механични средства, и почистете праха. Грундирайте с Caparol-Tiefgrund TB.


Темперни бои /на водна основа/: Измийте напълно покритието и грундирайте с Caparol-Tiefgrund TB.


Негрундирани гофрирани/релефни хартиени тапети и такива, съдържащи дървесина: Нанесете продукта без предварителна обработка.


Незалепени тапети:
Отстранете тапетите напълно и отмийте лепилото или други остатъци. Грундирайте основата с Caparol-Tiefgrund TB.


Повърхности, засегнати от плесен:
Отстранете плесента чрез влажно почистване и третирайте повърхността с Capatox или FungiGrund и я оставете да изсъхне добре. Грундирайте според вида и състоянието на основата. Нанесете горно покритие от Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W по силно засегнати повърхности в съответствие със законовите и официални регламенти (следвайте, например, Директивата за биоцидни продукти и Наредбата за опасните вещества).


Повърхности, замърсени от никотин, вода, сажди или мазнини:
Измийте петната от никотин, сажди и мазнина с вода и почистващ препарат, разграждащ мазнини, и оставете повърхността да изсъхне добре. Почистете засъхналите петна от водата чрез изтъркване или с телена четка. Грундирайте с изолиращ Caparol AquaSperrgrund.


Повърхности от дърво, производни продукти и дървесина:
Покрийте с екологичните, водно-разредими акрилни емайлови покрития Capacryl или с Capacryl PU.

Малки дефекти:
След извършване на необходимата подготовка, коригирайте малките дефекти с Caparol-Akkordspachtel, 
спазвайки нашите инструкции, а ако е необходимо, грундирайте в последствие.

Начин на нанасяне

Нанесете с четка за боя, валяк или пръскащо устройство.
Безвъздушно нанасяне:

  • Ъгъл на пръскане: 50°
  • Размер на дюзата: 0.017”–0.019"
  • Налягане на пръскане: 180–200 bar

Разбъркайте и прецедете добре преди употреба. Почистете използваните инструменти с вода незабавно след използване.

Изграждане на покритието

Грундиране или нанасяне на междинен слой: SeidenLatex разреден до 10% с  вода. Финишен слой: SeidenLatex разреден до 5% с вода.

Разход

Около 140 ml/m²  върху равна повърхност. Върху груби повърхности съответно – повече. Точното количество най-добре се определя чрез пробно покритие. 

Условия на приложение

Долна температурна граница за нанасяне и изсушаване: +5 °C за продукта, основата и околната среда.

Време за изсъхване

При 20 °C и 65% относителна влажност, повърхността е суха и може да се нанесе друг слой след 4-6 часа. Втвърдена и готова да бъде подложена на натоварване – след приблизително 3 дни. При по-ниски температури и по-висока влажност, времето, необходимо за изсъхване, се удължава.

Забележка

За да се избегне препокриване, материалът трябва да се нанася мокро-върху-мокро и без прекъсване. Когато се използва Caparol-Tiefgrund TB за интериори се отделя типична миризма, и следователно трябва да се осигури подходяща вентилация, Използвайте неароматния AmphiSilan-Putzfestiger, който е с много слаб мирис, за чувствителни зони. Следите от ремонтите върху повърхностите зависят от много параметри и може да останат видими и след изсъхване.