Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Sylitol Bio-Innenfarbe reacţionează alcalin. S39 A se proteja corespunzător ochii/faţa. S26/28 La contactul cu ochii sau pielea, se spală imediat cu multă apă. S23 A nu inspira vaporii/aerosolii formaţi la pulverizare.
S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu.
Se acoperă cu grijă suprafeţele alăturate zonei de vopsit. Stropii de vopsea de pe suprafețele lăcuite, sticlă, ceramică, metal, piatră naturală se curăţa imediat cu multă apă. Pentru mai multe informații: a se consulta instrucţiunile speciale/fişa tehnică de securitate.

Dispoziții Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-SK01

Compozitie

Carbonat de calciu, apă, silicat de potasiu, mica, dioxid de titan, caolină, copolimer de stiren-acrilat, ceară de parafină, stabilizatori, agent de dispersie, materiale de umplutură, agenți de îngroşare, antispumant.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:   tehnic@caparol.ro

Мерки за безопасност

  • S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. Sylitol Bio-Innenfarbe има алкална реакция.
  • S39 Да се предпазят по подходящ начин очите/лицето.  
  • S26/28 При контакт с очите да се измият веднага с много вода.
  • S23 Да не се вдишват изпаренията/аерозолите образувани при пръскане.
  • S29 Да не се изхвърля в канализацията.
  • S61 Да не се допуска изпускане в околната среда.

Внимателно се покриват повърхностите, съседни на боядисваната зона. Пръските бои попаднали върху лакирани повърхности, стъкло, керамика, метал, естествен камък се почистват веднага с много вода. За повече информация: Вижте специалните инструкции/ техническия лист за безопасност.

Отпадък

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат съгласно законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухите остатъци като сухи бои или битови отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (кат. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа < 1 g/l ЛОС.

Съдържание

Калциев карбонат, вода, калиев силикат, слюда, титаниев диоксид, каолин, стирен-акрилатен кополимер, парафинен восък, стабилизатори, дисперсионни материали, пълнители, сгъстители,  материал възпрепятстващ образуването на пяна.