Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate.
În Germania: Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Tencuieli din grupele de mortare P II şi P III/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 2 N/mm2: Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF.

Tencuieli pe bază de gips din grupa de mortare PIV/rezistența minimă la compresiune con-form DIN EN 13279 de minim 2 N/mm2: Se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund. Ten-cuiala pe bază de gips cu strat de sinter se șlefuiește, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Plăci de construcții din gips: Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau Caparol-Tiefgrund TB. Pe plăcile foarte compacte, netede, se aplică un strat de grund ca punte de aderență cu Caparol WeissGrund.

Plăci de gips (plăci de gips-carton): Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de gips (șpăcluite cu materiale pe bază de gips) moi se consolidează cu Caparol Tiefgrund TB. Se aplică apoi un strat de grund cu Caparol WeissGrund, OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. Vezi fișa BFS Nr. 12.

Beton: Se elimină eventualele resturi de decofrol, precum și substanțele făinoase, nisipoase.

B.C.A.: Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1:3 cu apă.

Zidărie aparentă din cărămidă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip: Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Acoperiri portante: Suprafețele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Aco-peririle vechi si absorbante se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF. Suprafețele lucioa-se și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente. Se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund.

Acoperiri fără capacitate portantă: Se îndepărtează suprafețele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice. Pe suprafețele netede, slab absorban-te, se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase respectiv absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se apli-că un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Straturi de vopsea pe bază de clei: Se spală bine suprafața îndepărtând în totalitate straturile vechi. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Tapete nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate: Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent: Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură și de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Suprafețe afectate de mucegai: Mucegaiul sau algele se înlătură prin curățare umedă. Suprafața se spală bine cu Capatox sau cu FungiGrund și se lasă să se usuce. Se aplică un strat de grund în funcție de tipul și natura suportului. Pentru finisarea suprafețelor puternic afectate se folosesc vop-selele anti-mucegai Fungitex-W, Indeko-W sau FungiStop-W. Se vor respecta reglementările și dis-pozițiile legale (de ex. prevederile privind substanțele periculoase și materialele biologice).

Suprafețe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime: Petele de nicotină precum și petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant, și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curată uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu Caparol AquaSperrgrund. Pe suprafețele puternic contaminate folosiți vopseaua de izolare Aqua-inn Nº1.

Lemn și materiale lemnoase: Se acoperă cu lacuri acrilice sau poliuretanice Capacryl - lacuri eco-logice, diluabile cu apă.

Mici defecte: După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicațiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz.

Mod de aplicare

Cu pensula sau cu rola.

Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Se aplică două straturi finale de Blackboard Paint. Pe suprafețele de mari dimensiuni, vopseaua Blackboard Paint se poate dilua cu max. 3% apă.

Aplicare:
Vopseaua se amestecă bine înainte de aplicare. Pentru aplicarea cu rola pe suprafețele netede se vor folosi role cu o lungime medie a firului (14-18 mm) ce nu duc la acumularea de material la cape-te, de ex. role Caparol FeinRoller. Blackboard Paint se aplică în mod uniform și se prelucrează ulte-rior într-o singură direcție.

Consum

Cca. 120-125 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul crește corespun-zător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:

+ 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață și se poate revopsi după 4-6 ore. Este uscată în profunzime după cca. 3 zile. Rezistență la solicitări (scriere) se obține după un timp de uscare de 14 zile. Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului pre-lungesc timpul de uscare.

Notă

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud-pe-ud. Pentru a-și păstra proprietățile specifice, acest produs nu se amestecă cu alte materiale. Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25). Se poate constata o aderență redusă la aplicarea de autocolante, șabloane și benzi autoadezive pe superfețele vopsite cu Blackboard Paint. Efectuați teste de aderență, dacă este necesar.

Препоръки

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и без наранявания

Подготовка на повърхността

Мазилки от разтвори P II и P III / Минимална якост на натиск съгласно DIN EN 998-1 минимум 2 N / mm2: Твърди, нормално абсорбиращи мазилки се боядисват без предварителна обработка. На много порести, пясъчни, абсорбиращи мазилки, нанесете грунд OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Гипсови мазилки от групата на PIV / минимална якост на натиск съгласно DIN EN 13279 минимум 2 N / mm2: Нанесете грунд Caparol WeissGrund. С шкурка се шлифова, праховите частици се отстранява и се нанася грунд Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсокартон: На абсорбиращите плоскости се нанася грунд OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB. На много компактна и гладка плоча, нанесете грунд като Caparol WeissGrund.

Бетон: Отстранете остатъците на декофорола, както и песъчливите, неразрушими вещества. Нанесете грунд от Capaplex, разреден 1:3 с вода.

Зидария: Боя без предварително третиране.

Носещи покрития: Меките и абсорбиращи повърхности се боядисват без предварително третиране. Старите и абсорбиращи повърхности се грундират с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Остъклени повърхности и лакирани повърхности се шлифоват, за да се получат прилепнали повърхности. Нанесете грунд от Caparol WeissGrund.

Неносещи покрития: Премахване на неносещи повърхности като лакове, дисперсионни бои или синтетични смоли. На гладки, леко абсорбиращи повърхности нанесете грунд Caparol WeissGrund. На много пореста, пясъчна или абсорбираща повърхност, нанесете грунд OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Неносещите минерални бои се отстраняват механично и повърхността се почиства от прах. Нанесете грунд от Caparol Tiefgrund TB.

Залепени слоеве от боя: Измийте повърхността внимателно, като отстраните старите слоеве напълно. Нанесете грунд от Caparol-Tiefgrund TB.

Незалепващ тапет: Да се премахне напълно. Измийте остатъците от мазнини и лепило. Нанесете грунд Caparol Tiefgrund TB.

Повърхности, засегнати от плесен: Мухъл или водорасли се отстраняват чрез мокро почистване. Измийте повърхността внимателно с Capatox или FungiGrund и оставете да изсъхне. Нанесете грунд в зависимост от вида и естеството на основата. Fungitex-W, Indeko-W или FungiStop-W анти-маслените лакове се използват за довършване на засегнатите зони. Спазвайте законовите разпоредби и разпоредби (напр. Разпоредби за опасни вещества и биологични материали).

Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини: Никотиновите петна, както и петна от сажди или грес, се измиват с вода, с обезмасляващ препарат и се оставят да изсъхнат добре. Сухите петна от суха вода се почистват сухи чрез измиване. Нанесете грунд от Caparol AquaSperrgrund. При силно замърсени повърхности използвайте изолационната боя Aqua-inn Nº1.

Малки дефекти: След подходяща подготовка на повърхността, пребоядисвайте с Caparol Akkordspachtel в съответствие с инструкциите за обработка, след това нанесете грунд, според случая.

Начин на полагане: С четка или валяк. Почистването на инструментите се извършва чрез измиване с вода веднага след употреба.

Инструкции за прилагане

Прилагат се два слоя Blackboard Paint. На големи повърхности, Blackboard Paint може да се разрежда с макс. 3% вода.

Приложение:
Боята се смесва добре преди нанасянето. За гладки повърхности да се използват ролки със средна дължина на проводника (14-18 mm), за да няма натрупване на материал в краищата. Използвайте ролка Caparol FeinRoller. Blackboard Paint се нанася равномерно и допълнително се обработва в една посока.

Разход

Прибл. 120-125 ml/m2 на слой, върху гладки опори. На неравни повърхности консумацията се увеличава. Точната консумация се определя чрез вземане на проби.

Условия на обработка

Температурата не трябва да е по-ниска от + 5°C .

Време за изсъхване

При + 20°C и 65% относителна влажност на въздуха, боята изсъхва след 4-6 часа. Напълно изсъхване се наблюдава след 3 дни. Устойчивост на стрес (писане) се постига след 14 дни. По-ниските температури и повишената влажност на въздуха удължават времето за сушене.

Забележка

За да се избегнат видими припокривания, боя без прекъсване, мокро на мокро. За да запази специфичните си свойства, този продукт не се смесва с други материали. Следите от повърхностни ремонти зависят от няколко фактора и са неизбежни. Можем да видим намалена адхезия към нанасянето на стикери, самозалепващи се шаблони и ленти върху боядисани с черна боя стени. Ако е необходимо, извършете тестове за сцепление.